Missie, Visie & kernwaarden

Missie en Visie

In ons streven om open en transparant te zijn is het voor ons belangrijk dat klanten weten wat zij van ons kunnen verwachten en hoe wij werken. Om deze reden hebben wij een visie en missie geformuleerd waar wij allen in ons bedrijf achter staan en te allen tijde naar streven.

Visie

Klanttevredenheid, een goede communicatie en betrouwbare dienstverlening zijn te alle tijde van belang. In de toekomst zal de beleving en ervaring van de klant een steeds belangrijker aspect worden. Er zal gekeken moeten worden naar onderscheiding door middel van constante reflectie, laagdrempeligheid en de best op maat gemaakte service. Diensten uit het verleden zullen verder uitgebouwd moeten worden om bij de mogelijkheden en wensen van de toekomst aansluiting te kunnen vinden. Dit kantoor heeft jarenlange ervaring en heeft vele veranderingen in de maatschappij zien langskomen. Toch trachten wij, zeker nu, te werken met een constante drive en innovatie. Dit moet het verschil maken om de kloof tussen bestaande bedrijven en veranderende wensen van de klant te blijven overbruggen op de best mogelijke manier.

Missie

In de huidige markt worden wensen van de klant steeds complexer. Door toenemende regelgeving, bedrijven en wensen wordt het vaak een niet te overzien brij. Door betrouwbaar, deskundig, onafhankelijk en proactief te zijn willen wij de klant zo goed mogelijk een helder advies geven. Door ons breed dienstenpakket kunnen wij een integraal plan op stellen en de klant ontzorgen. Met klantvriendelijkheid hoog in het vaandel proberen wij zo nét even beter te zijn. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat het beste resultaat behaald wordt, niet alleen voor de klant maar ook met de klant.

Kernwaarden

Adviesburo van Oppen | Pelzer | Simons streeft naar openheid en laagdrempeligheid. Om een duidelijk beeld te hebben bij ons bedrijf hebben wij vier kernwaarden waar wij naar streven. Dit zijn beloftes die wij u maken en die wij te allen tijde proberen op het hoogste niveau waar te maken. Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, betrokken, deskundig en onafhankelijk.

De kernwaarden worden per stuk toegelicht.

Betrouwbaar

Als adviesburo hebben wij betrouwbaarheid  hoog in het vaandel staan, zeker in deze branche is vertrouwen misschien wel het belangrijkste goed. Door middel van discretie en nakomen van afspraken willen wij de klant vanaf het begin bewijzen dat onze kernwaarden nageleefd wordt.

Betrokken

Als adviesburo willen wij heel betrokken optreden en de klant voorop zetten. De mening, wensen en verwachtingen van de klant zijn veruit de belangrijkste aspecten. Dit streven wij onder andere na door middel van ruime openingsuren en altijd ruimte en mogelijkheid voor een gesprek en luisterend oor.

Deskundig

Bij de organisatie werken alleen kundige, onderlegde mensen. Aan de hand van verschillende brancheverenigingen, behorende bij de tak (verzekeringen, assurantiën en makelaardij) proberen wij bewijs en zekerheid te garanderen.

Onafhankelijk

Ook weer aan de hand van verschillende brancheverenigingen proberen wij de zekerheid te bieden aan de klant dat kernwaarden zo volledig en goed mogelijk worden nagestreefd en gehanteerd.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief