Beloning medewerkers

Wij hechten er veel waarde aan, dat u een eerlijk en juist advies krijgt. De wijze van onze beloning, mag hier geen invloed op hebben.

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en sommige medewerkers komen in aanmerking voor een kleine winstdeling, die niet gebaseerd is op verdiende provisie maar een aandeel kan zijn in de verdiende omzet uit declaraties en mede gebaseerd is op gecontracteerde adviesbezoeken.

Voor een advies, eventueel gevolgd door bemiddeling, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen (zie ons Dienstverleningsdocument). Voorafgaand aan de advisering/bemiddeling zullen wij dit altijd met u bespreken.

Als relatie van ons kantoor bieden wij u een maandelijk dienstverleningsabonnenment en maken vaste afspraken over oa. bezoekfrequenties. Door het sluiten van een abonnement zal de adviseur periodiek uw behoefte inventariseren en doelgericht probleem oplossend zijn werkzaamheden uitvoeren, waarbij alleen uw belang bovenaan staat. Wij hebben geen provisie afspraken met verzekeringsmaatschappijen en werken zoveel mogelijk zonder provisie. Helaas hebben enkele maatschappijen ons contractueel verboden retourprovisie te geven of verbiedt de wet ons een andere beloning dan provisie te ontvangen (consumptief krediet).

Door uw keuze voor een dienstverleningsabonnement, eventueel aangevuld met een vooraf afgesproken adviesdeclaratie, zullen de kosten in de meeste gevallen lager zijn, maar krijgt u zeker  een onafhankelijk en eerlijk advies.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief