Onze dienstverlening aanpassen aan de wensen van de klant!

Adviesburo van Oppen | Pelzer | Simons heeft al meer dan 50 jaar het onafhankelijk, deskundig, betrokken en betrouwbaar adviseren hoog in haar vaandel staan.

Jarenlang was provisie de manier van belonen van tussenpersonen voor het sluiten van verzekeringen en zelfs de enige wettelijke toegestane manier van belonen. Provisie werd gehanteerd door verzekeraars om producten, waarbij het klantbelang niet altijd duidelijk was, te promoten.

Waarom omarmen wij een provisieverbod?

Afschaffen van provisie geeft ons de mogelijkheid nogmaals bij onze klanten te benadrukken dat wij objectief en onafhankelijk adviseren, waarbij het klantenbelang voorop staat. Wij ontvangen immers geen beloning meer van de verzekeraar. Wij hebben dus uitsluitend een relatie met u als klant. Wij zoeken voor u de “optimale” aanbieder/verzekeraar.

Wat is uw voordeel?

Provisie van de verzekeraar was onze bron van inkomsten en was een onderdeel van de door u te betalen premie. Bij een hoge premie betaalde de verzekeraar aan de tussenpersonen een hoge provisie.

Wij gaan stoppen met beloning op basis van provisie en vragen u een beloning op basis van uitgevoerde werkzaamheden. Dit heeft in het algemeen een verlaging van de verzekeringspremie tot gevolg. De door ons te ontvangen provisie wordt op de premie in mindering gebracht. Daar tegenover staat een factuur voor door ons uitgevoerde werkzaamheden. De jaarlijks terugkomende werkzaamheden zullen wij in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) verrekenen en eventuele extra werkzaamheden apart factureren. Hierover zullen wij u vooraf informeren en u een indicatie geven van hoe hoog de kosten zullen zijn.

Onder terugkomende werkzaamheden, verstaan wij de administratieve afhandeling van uw verzekeringen, het verwerken van mutaties, het behandelen van schades die betrekking hebben op de daarbij behorende verzekeringen, maar ook het huisbezoek en advies van onze buitendienst. Het sluiten, opzeggen of veranderen van een verzekering heeft hierdoor geen invloed meer op onze inkomsten. Wij zoeken dus voor u de optimale combinatie van kosten en voorwaarden.

Wanneer voordeliger?

Het behartigen van de belangen van een klant met slechts één verzekering brengt relatief hogere kosten met zich mee in tegenstelling tot een klant die meerdere verzekeringen bij ons onderbrengt en daardoor minder premie/kosten hoeft te betalen. Een particuliere relatie met een jaarlijkse premie van ongeveer €1.000,- zal in de nieuwe situatie doorgaans voordeliger uit zijn. (inboedel/opstal/auto/motor/doorlopende reisverzekering/rechtsbijstandsverzekering/ kostbaarheden etc.)

Prijs versus voorwaarden

Goedkopere verzekeringen hoeven niet per definitie slechter te zijn dan duurdere verzekeringen. Vaak zijn duurdere verzekeringen wel uitgebreider dan de goedkopere, deze zijn vaker beperkt in dekking en voorwaarden. Welke verzekering moet worden gekozen is volledig afhankelijk van uw behoefte en het aanbod van de maatschappijen op dat moment. Aan ons hiervoor de taak uw wensen in kaart te brengen en het passende product erbij te zoeken. Wij adviseren onafhankelijk, deskundig, betrokken, betrouwbaar zodat u de beste keuze kunt maken.

Wij hebben geen ander belang bij uw keuze dan uw belang, wij worden immers niet meer door de verzekeringsmaatschappijen beloond.


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief