Nieuws

Onderstaand een overzicht van de actualiteiten:


Welvaartsmaatschappij met veel schulden

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of het risico daarop.
lees meer >

Aflossingsvrije hypotheek verhuist vaak mee

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat gedurende de leningsperiode er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.
lees meer >

Een levenstestament. Een onderwerp om tijdig over na te denken

In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.
lees meer >

Uw zorgverzekering in 2019

Rondom de zorgverzekering vinden in 2019 een aantal aanpassingen plaats. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.
lees meer >

Vuurwerk en schade

Wanneer mag vuurwerk worden verkocht?
lees meer >

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief