Nieuws

Onderstaand een overzicht van de actualiteiten:


Ruim de helft van samenwonenden heeft geen samenlevingscontract

In september 2017 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder ruim 1.700 personen van 18 jaar en ouder die samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bijna de helft (49%) van hen heeft wel de intentie om in de aankomende 5 jaar te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De overige 51% heeft deze intentie niet. Het niet tijdig maken van goede afspraken geeft een verhoogd risico op financiële problemen indien de relatie eindigt.


lees meer >

Berichtgeving over aflossingsvrije hypotheek verdient enige nuancering

De teneur van veel van de berichtgeving over de aflossingsvrije hypotheek is dat, als op het eind van de looptijd niet wordt afgelost, de bank de consument uit zijn huis zet om de woning vervolgens “leeg” te verkopen. De werkelijkheid is echter een stuk genuanceerder.
lees meer >

In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

Auto’s worden steeds veiliger. Ondanks dat het aantal auto’s nog steeds groeit, daalt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat voorkomt bij auto-inzittenden. Daarentegen stijgt het aantal verkeersdoden op de fiets.
lees meer >

Heeft u recht op bepaalde toeslagen?

Zowel de landelijke overheid als gemeenten geven in een groot aantal situaties recht op een financiële tegemoetkoming. Helaas blijkt in de praktijk dat veel mensen voor wie deze toeslagen bestemd zijn hiermee niet bekend zijn. Een handige tool van het NIBUD kan hierin verbetering brengen.
lees meer >

Hoofdelijk aansprakelijk. Wat is dat?

De meeste mensen die een woning kopen sluiten een hypotheek af. Een hypotheek is een bijzondere lening, waarbij de bank het recht krijgt om de woning (leeg) te verkopen indien degene die de lening is aangegaan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
lees meer >

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief