Werkwijze/Dienstenwijzer

De werkwijze zoals wij die hanteren bij de advisering voor hypotheken hebben wij beschreven in ons dienstverleningsdocument. Wij verzoeken u deze beschrijving door te lezen, zodat u kennis kunt nemen op welke wijze wij u van dienst kunnen zijn,  wat u van ons mag verwachten en wij van u.

Tevens treft u nog enkele belangrijke folders aan die u meer informatie geven over onze producten onder de kop downloads.

Kort geformuleerd komt het er op neer dat wij eerst een informatiegesprek met u hebben waarin wij u uitleggen hoe wij werken. Indien u daarmee kunt instemmen stellen wij met u een opdracht tot dienstverlening op.

Daarna gaan wij met u in gesprek en worden alle gegevens geinventariseerd. Na een grondige inventarisatie gaan wij u adviseren. U krijgt diverse scenario's voorgelegd en wij bepalen samen welk advies het best bij u past. Dit doen wij op basis van de door u verstrekte gegevens en het door u ingevulde klantprofiel.

Wij brengen diverse risico's voor u in kaart. Dus is uw pensioen voldoende voor uw ambities en wensen, maar ook de consequenties bij overlijden, werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid van u of uw partner. Wij adviseren u actief! Uiteindelijk neemt u, in overleg met ons zelf de beslissing over de vorm, duur, kosten van het product dat u wenst.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat wij geen provisie over de afgesloten produkten ontvangen maar dat wij een vooraf overeengekomen fee aan u in rekening brengen. Wij willen u adviseren onafhankelijk van het te kiezen produkt. Immers wij zijn onafhankelijk, deskundig, betrouwbaar maar bovenal uw adviseur en achter ons advies staan wij onvoorwaardelijk!

Dienstverleningsdocument hypotheken


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief