Hypotheken

Ons kantoor is van mening dat bij financieel advies in het algemeen en bij de advisering in hypotheken in het bijzonder, deskundigheid, onafhankelijkheid, vertrouwen en een integraal advies van wezenlijk belang zijn.

Deskundigheid garanderen wij doordat onze adviseurs allemaal geregistreerd staan als erkend hypotheekadviseur bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs (www.seh.nl) of als Erkend Hypothecair Planner (www.hypothecairplanner.nl). Allen hebben met goed gevolg de opleiding hiertoe afgerond en dragen er middels jaarlijkse bijscholing zorg voor dat deze kennis ook actueel blijft.

Vertrouwen ontstaat doordat wij als onafhankelijke en integere, betrouwbare partij eerst met u kennismaken. Wij geven in het kennismakingsgesprek aan wat u van ons mag verwachten en welke kosten met ons advies gemoeid zijn. U staat bij ons dus nooit voor verrassingen. Indien u na dit kennismakingsgesprek een opdracht tot dienstverlening met ons afsluit gaan wij uw situatie inventariseren en analyseren, vervolgens krijgt u een persoonlijk en integraal financieel advies rondom uw eigen woning. Nadat de hypotheek tot stand is gekomen blijven wij er met u voor zorgen dat uw hypotheek ook in geval van wijzigingen in uw prive omstandigheden of ingeval van een rente aanpassing, als gevolg van het verlopen van de rentevastperiode, up to date blijft.

Onafhankelijkheid garanderen wij u omdat wij aan geen enkele bank/financieringsinstelling/verzekeringsmaatschappij etc zijn verbonden. Wij hebben met deze financiele  instellingen ook geen afspraken gemaakt over produktie etc.

Integraal advies u ontvangt van ons een volledig uitgewerkt, persoonlijk, transparant hypotheekadvies en daarna bepalen wij in overleg welke bank/financieringsinstelling/verzekeringsmaatschappij voor u de beste voorwaarden combineert met een scherpe prijs. In dit advies wordt o.a. gekeken naar de risico's die u mogelijk loopt (is uw pensioen voldoende, wat zijn de consequenties bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid van u of uw partner) en ontvangt u een advies welke voorzieningen hiervoor mogelijk zijn. Verder kijken wij in hoeverre u in aanmerking kunt komen voor Nationale Hypotheek Garantie (www.nhg.nl) en of dit wenselijk voor u is.

Al vele jaren hebben wij ervaring in het adviseren en bemiddelen bij tot standkomen van hypotheken. Wij kunnen voor een groot aantal aanbieders, waaronder ABN/AMRO, AEGON, ASR, BLG, Delta Lloyd, ING, Obvion, Rabobank, Regiobank, Westland Utrecht en nog vele anderen, rechtstreeks bemiddelen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over onze werkwijze dan verzoeken wij u graag even het onderdeel werkwijze/dienstenwijzer onder de rubriek hypotheken te raadplegen.


Neem contact met mij op:


Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief