Zorg dat de erfenis niet leidt tot financiĆ«le problemen bij de nabestaanden | 27 oktober 2018


Over de vraag of dit rechtvaardig is, wordt sterk verschillend gedacht. Maar de werkelijkheid is dat iemand die in Nederland een erfenis ontvangt, hierover in veel gevallen erfbelasting moet betalen. Het klinkt raar. Maar zo’n erfenis kan bij de nabestaanden tot financiële problemen leiden.


De erfenis
Een erfenis kan bestaan uit bezittingen en schulden. Na het overlijden moet de waarde hiervan bepaald worden. De bezittingen moeten over het algemeen worden getaxeerd op basis van de waarde die het goed heeft in het vrije economische verkeer. Het gaat dus niet om de prijs die de erflater hiervoor zelf ooit heeft betaald. Ook de prijs waarvoor het object is verzekerd, is niet relevant. Bepalend is de waarde die het object heeft op het moment dat het in het openbaar zou worden verkocht.

De erfbelasting
Bestaat de erfenis uit een positief saldo dan moet de erfgenaam over de waarde hiervan erfbelasting betalen. Het tarief dat de fiscus hierbij hanteert is 10% tot 40% van de waarde van de erfenis. Of iemand 10% erfbelasting moet betalen hangt af van de relatie die de erfgenaam had tot de erflater alsmede de omvang van de nalatenschap. Kinderen betalen het laagste percentage. Maar de buurvrouw die jarenlang extra gezorgd heeft voor de erflater betaalt 40 % erfbelasting.

Er gelden wel vrijstellingen. Ook hierbij geldt dat de relatie tussen erfgenaam en erflater bepalend is voor de hoogte van de vrijstelling. Een kind van de erfgenaam hoeft over de eerste €20.371 (2018) geen erfbelasting te betalen. Maar voor de aardige buurvrouw is deze vrijstelling nog maar €2.147 (2018).

Dat mooie schilderij
Wanneer er kostbare goederen zijn waaraan de erflater zeer gehecht is, dan kan het betalen van de erfbelasting een groot probleem worden. Stel dat er een aantal waardevolle schilderijen in de nalatenschap zitten die al vele generaties in de familie zijn. Indien deze schilderijen op de veiling €300.000 zouden kunnen opbrengen, dan zal het kind dat deze schilderijen erft hierover €43.600 erfbelasting moeten betalen. Heeft het kind dit bedrag niet, dan moet het dit bedrag lenen om het schilderij in de familie te kunnen houden of het schilderij verkopen om met de opbrengst hiervan de erfbelasting te betalen.

De belastingdienst heeft een handige tool waarmee u zelf kunt uitrekenen wat in bepaalde situaties de te betalen erfbelasting is: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/hulpmiddel-erfbelasting-berekenen

Oplossing kan een verzekering zijn
Wanneer te voorzien is dat een erfenis vooral uit goederen maar niet uit geld bestaat, dan kunnen dit soort problemen worden voorkomen door een levensverzekering af te sluiten op het leven van de erflater. De uitkering moet dan uiteraard ten gunste komen van de erfgenaam die hiermee dan de erfbelasting kan betalen.

Het is dan echter belangrijk dat de erfgenaam zelf de premie voor deze levensverzekering heeft betaald. Zou de erflater deze premie betalen dan behoort de uitkering weer tot de nalatenschap en wordt de erfbelasting alleen maar hoger. En dat was dus niet de bedoeling!

Het klinkt wellicht allemaal erg bureaucratisch. En dat is het ook wel. Maar de oplossing voor dit “probleem” is dat de erfgenaam de verzekering zelf afsluit op het leven van de erflater. De erfgenaam betaalt de premie zelf. Het geld hiervoor wordt hem echter jaarlijks bij het in leven zijn van de erflater geschonken. Voor kinderen geldt er een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van €5.363. Dus de ouder schenkt het bedrag van €5.363 en het kind betaalt hiervan de premie van de levensverzekering die tot uitkering komt bij het overlijden van de ouder. Met deze uitkering kan het kind dan weer de erfbelasting betalen.

Ingewikkeld? Ja wel een beetje. Maar door hier tijdig over na te denken kunt u veel problemen voorkomen. En blijft bijvoorbeeld het schilderij in de familie.

Wij zijn deskundig op het gebied van verzekeringen en onderzoeken graag wat in uw situatie een goede oplossing is. Daarbij komt het regelmatig voor dat wij ook overleg hebben met de notaris die het testament opstelt of heeft opgesteld.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Wanneer u contact met ons opneemt, maken wij graag een afspraak om u uitgebreidere informatie te geven en uw vragen te beantwoorden.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief