Zich aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn: daar is verschil tussen | 25 november 2017


Het verschil tussen u aansprakelijk voelen en juridisch aansprakelijk zijn, lichten wij hieronder toe aan de hand van een schade die zich in de praktijk heeft voorgedaan.


Schade door struikelen

U kunt zich de volgende situatie vast wel voorstellen. U bent bij kennissen op bezoek. Op enig moment stapt u op van de bank om even naar de gastheer in de keuken te lopen. U struikelt en valt en in uw val beschadigt u de salontafel. Gelukkig is er met u niets aan de hand, maar de glasplaat van de salontafel is stuk. Vervelend!

Bent u ook aansprakelijk?

De meeste mensen zullen zich voor deze schade aansprakelijk voelen. Immers “hun” val veroorzaakte de schade aan de salontafel. Waarschijnlijk biedt u ook aan om de schade te vergoeden. Gelukkig heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren afgesloten die juist dekking verleent voor schade die u aan derden toebrengt waarvoor u aansprakelijk bent. Waarvoor u aansprakelijk bent, dat is iets anders dan schade die door u is veroorzaakt.

U bent pas juridisch aansprakelijk voor deze schade wanneer u een verwijt kan worden gemaakt.  De kernvraag is dan ook of u een verwijt kan worden gemaakt dat u gestruikeld bent. Als u niets verweten kan worden, bent u ook juridisch niet aansprakelijk. En wanneer u juridisch niet aansprakelijk bent, kunt u geen beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren! Ook al vindt u vanuit moreel oogpunt dat u de schade aan de salontafel wel aan uw kennissen moet vergoeden.

Uitspraak geschillencommissie

Deze casus stond onlangs centraal in een klacht tegen een verzekeringsmaatschappij die door een consument was ingediend. De consument was gestruikeld en had hierdoor schade aan een salontafel veroorzaakt. De verzekeraar in kwestie weigerde een uitkering op grond van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren omdat de consument volgens haar juridisch niet aansprakelijk was. De hele uitspraak kunt u lezen op https://goo.gl/Tz3pdr.

In deze casus oordeelde de geschillencommissie ten gunste van de consument. De commissie oordeelde dat struikelen op zichzelf niet verwijtbaar is, maar in dit geval was de consument gestruikeld, omdat hij bij het lopen voortdurend naar buiten had gekeken in plaats van te kijken waar hij liep. Dat is verwijtbaar en maakt de klager inderdaad ook juridisch aansprakelijk. Met als gevolg dat de schade toch vergoed moet worden door de verzekeraar van de Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren.

Deze casus maakt het verschil helder tussen aansprakelijk voelen en aansprakelijk zijn. Ook toont het voorbeeld aan hoe belangrijk het is, dat u bij een schade kunt terugvallen op onze deskundige medewerkers in de situatie waarin een verzekeraar in eerste instantie meent dat de geclaimde schade niet onder de dekking van een verzekering valt, terwijl er goede gronden zijn om te menen dat dit wel zo is. Het is onze taak om u ook bij een schade terzijde te staan en te bevorderen dat de verzekeraar die uitkering doet waar u volgens de verzekeringsvoorwaarden recht op heeft.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief