Wijzigingen per 1 januari 2018 rondom hypotheken | 25 november 2017


Bij het begin van elk kalenderjaar worden door de wetgever en door allerlei organisaties bepaalde wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel zetten wij een aantal veranderingen op een rij die betrekking hebben op de hypotheek.


Maximaal 100 % financieren

Vanaf 1 januari 2018 mag een geldverstrekker waar u een hypothecair krediet aanvraagt nog maar 100 % van de waarde van de woning financieren. Naast de koopprijs van de woning krijgt u ook te maken met andere kosten. Denk aan de kosten van de makelaar, overdrachtskosten, inrichting, etc. Indien u 100 % van de lening nodig heeft om de koopprijs van de woning te betalen, dan zult u deze andere kosten moeten financieren uit spaargeld of bijvoorbeeld via een lening bij een familie.

Verhoging NHG-grens

Een Nationale Hypotheek Garantie is een belangrijke voorziening indien u nadat de hypotheek is verstrekt te maken krijgt met calamiteiten, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, waardoor u de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Daarnaast krijgt u een korting op de hypotheekrente. Vanaf 1 januari 2018 kunt u onder voorwaarden een NHG garantie kopen voor hypotheken tot maximaal €265.000. In 2017 is dit maximum nog €245.000. Gaat u in uw nieuwe woning energiebesparende voorzieningen aanbrengen dan kan de Garantie zelfs worden verkregen tot een kostengrens van maximaal €280.900 (106% van de waarde van de woning).

Verlaging maximumtarief hypotheekrenteaftrek

Het maximale tarief waartegen u de hypotheekrente in 2018 mag aftrekken is 49,5 %. Dit geldt ook voor de kosten die u maakt voor de verwerving van de woning. Denk aan de advieskosten voor het verkrijgen van een hypotheek. Dit is vooral van belang voor mensen die nu al over de top van hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. Voor 2018 zijn dat mensen met een inkomen van €68.507 of meer.

WOZ waarde

Gemeenten stellen elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waarde peildatum. Deze waarde heeft invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Er moet rekening worden gehouden met een gemiddelde waardestijging van 5% tot 7 %. Het gaat hier dus feitelijk om de waarde per 1 januari 2017. Gelet op de stijging van de waarde in het afgelopen jaar zal ook de WOZ-waarde zoals die in januari 2019 wordt opgelegd weer hoger zijn, dan die u in de komende maand ontvangt.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief