Weet u waar u voor verzekerd bent? | 08 september 2018


Uit een recent onderzoek onder een representatief deel van Nederlandse consumenten blijkt dat 44% van de Nederlanders niet precies weet waarvoor ze verzekerd is. Als financieel advieskantoor vinden wij het onze taak om er juist voor te zorgen dat onze relaties wél weten waarvoor ze wel en niet verzekerd zijn.


Grote veranderingen
Dat veel Nederlanders niet meer exact weten waarvoor ze wel en niet verzekerd zijn, heeft verschillende oorzaken.

Zo zijn de sociale verzekeringen door overheidsbezuinigingen de laatste jaren sterk versoberd. Deze versoberingen hebben gevolgen gehad voor uitkeringen bij daling van het inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dat geldt extra voor de vele mensen die, geheel of gedeeltelijk, als zelfstandige gaan werken.

Ook de spreiding van verschillende verzekeringen over diverse bedrijven draagt niet bij aan het houden van een goed overzicht. Hier een verzekering bij een bank, daar een verzekering via een collectiviteit van de werkgever, weer ergens anders een verzekering rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij en ook nog een aantal verzekeringen bij een financieel adviseur: Tja, dan wordt het lastig om overzicht te houden. Maar belangrijker is nog: wie voelt zich dan verantwoordelijk het totale pakket aan verzekeringen te laten aansluiten bij uw individuele situatie?

Uw situatie verandert voortdurend
Als financieel adviseur kijken wij het liefst naar uw totale situatie. Hoe ziet uw gezinssamenstelling eruit? Welke waardevolle bezittingen heeft u? Wat zijn uw wensen en verwachtingen voor de toekomst? Op basis van deze en andere informatie gaan wij dan kijken welke risico’s u loopt en welke voorzieningen voor de toekomst wenselijk zijn. Samen met u bespreken wij dan verschillende, mogelijke oplossingen.

Wij vinden het prima wanneer u ook verzekeringen bij andere organisaties heeft afgesloten. Maar willen wij u een goed totaalbeeld van uw risico-situatie kunnen geven, dan moeten wij dat wel weten.

Op het moment dat het beeld compleet is
Op het moment dat wij samen met u uw risico-situatie in beeld hebben gebracht, weet u precies waarvoor u wel en niet verzekerd bent. De ervaring leert dat dit beeld moet worden “onderhouden”. In een gezin of bedrijf vinden allerlei wijzigingen plaats die gevolgen hebben voor het zekerheidspakket. De baan of het inkomen verandert, het pensioenfonds voert bepaalde indexeringen niet door, bezittingen veranderen, de rente op de hypotheek wordt aangepast. Te veel veranderingen om op te noemen.

Niet alleen uw situatie kan veranderen. Ook de markt van financiële producten verandert voortdurend. Polisvoorwaarden worden aangepast. Nieuwe producten worden geïntroduceerd. Tarieven worden verhoogd of juist verlaagd. Wat ten tijde van het afsluiten van een verzekering een prima keuze was, kan er door deze veranderingen in de markt toe leiden dat er voor u beter passende alternatieven beschikbaar zijn.

Al die veranderingen kunnen grote of minder grote gevolgen hebben voor uw zekerheidspakket. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om regelmatig contact met u te hebben. Hebben wij informatie over deze veranderingen, dan kunnen wij vaak tussentijdse aanpassingen doorvoeren. Wij streven er ook naar om periodiek uw totale situatie opnieuw met u te bespreken.

Ons advies: Houd overzicht over uw zekerheidspakket door een centrale adviseur te kiezen. Heeft u vragen over uw verzekeringspakket? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij nemen graag de tijd eventuele onduidelijkheden met u te bespreken.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief