Waarde woningen stijgt. Meer opslagen kunnen vervallen | 08 juli 2017


De waarde van woningen blijft stijgen. Elk voordeel heeft echter ook zijn nadeel. In dit artikel gaan wij in op de actuele situatie in de woningmarkt.


Waarde in mei + 7, %

Bestaande koopwoningen waren in mei jl.  7,8 % duurder dan in mei 2016. Alle huiseigenaren hebben dus op papier een vermogensgroei gezien. In 2008 bereikten de woningprijzen een piek. In de jaren daarna trad een forse daling in. Die daling zijn we nu aan het inlopen. Maar nog altijd zijn de prijzen van de woningen 7,6 % lager dan de top in 2008. In mei 2017 is het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen even hoog als in de zomer van 2006.

Verder prijsstijging wordt verwacht

Deskundigen verwachten dat de prijzen van woningen in de komende tijd verder zullen stijgen. Door de aantrekkende economie is de werkloosheid gedaald en is het consumentenvertrouwen gestegen. Hierdoor zijn er meer mensen die een woning willen kopen. Tegelijkertijd is te zien, dat relatief veel mensen die overwegen hun woning te verkopen nog even wachten, omdat ook zij verwachten dat de waarde van de woningen verder gaan stijgen. Er is daardoor in steeds meer gebieden een duidelijke krapte in het aanbod van nieuwe woningen die automatisch zal leiden tot verdere prijsstijgingen. Deze situatie kan echter ook weer omslaan. Indien de vraag opeens inzakt, door bijvoorbeeld fiscale maatregelen of inzakkend consumentenvertrouwen en het aanbod weer toeneemt doordat alle aspirant verkopers gelijktijdig besluiten dat ze dan toch de woning te koop zetten, kunnen de prijzen stabiliseren of ook weer dalen.

Stijgende WOZ-aanslagen

De stijging van de waarde van de woning zal met een jaar vertraging ook te zien zijn in de jaarlijkse vaststelling van de waarde van de woning in het kader van de Waardering Onroerende Zaken. Deze waardering vormt de basis voor diverse belastingheffingen. Onder meer de Onroerende Zaakbelasting en de inkomstenbelasting. Gemeentes hebben binnen grenzen de vrijheid om de hoogte van de Onroerende Zaakbelasting zelf vast te stellen voor de inwoners van hun gemeente. In theorie zouden ze dus kunnen besluiten om bij een hogere waarde van de woningen het percentage van het belastingtarief te verlagen, waardoor ze per saldo nominaal toch een gelijk bedrag aan euro’s  ontvangen. De ervaring leert echter, dat bij de meeste gemeentes de stijging van de waarde woningen ook leidt tot een stijging van de nominale belastinginkomsten.

Meer opslagen komen te vervallen

Veel banken kennen opslagen op de hypotheekrente indien de actuele waarde van de woning minder is dan de hypotheekschuld. Deze opslagen vervallen of worden zelfs kortingen op de rente indien de actuele waarde van de woning veel hoger is dan het restant van de hypotheekschuld.

Door enerzijds de stijging van de marktwaarde van de woning en anderzijds door tussentijdse aflossingen kan het goed zijn dat in bepaalde situaties deze opslagen niet meer van toepassing zijn of dat de rente zelfs verlaagd kan worden. Niet alle banken waarschuwen hun klanten op eigen initiatief. Bij diverse banken moet de consument zelf het initiatief nemen om dit aan te vragen. Vaak heeft de bank om dit besluit te kunnen nemen voldoende aan de meest recente WOZ-beschikking. Soms ook wordt een hertaxatie gevraagd.  

Wij informeren u graag uitgebreider

Ons kantoor is deskundig op het gebied van hypotheken. Heeft u vragen op bijvoorbeeld een van de volgende gebieden, aarzel dan niet en neem contact met ons op:

Kan ik mijn bestaande hypotheek oversluiten voor een hypotheek met een lagere rente?

Is het met deze lage rente verstandig om nu al te kiezen voor een lange rentevast periode ondanks dat mijn bestaande rentevast periode nog niet is verstreken?

Heb ik op mijn bestaande hypotheek door de stijging van de waarde van mijn woning recht op verval van risico-opslagen of korting op mijn bestaande hypotheekrente?

Is het verstandig om nu tussentijds toch te starten met aflossingen op mijn bestaande aflossingsvrije hypotheek of kan ik beter op een andere manier vermogen opbouwen om te zijner tijd de hypotheekschuld af te lossen?

Ik huur nu een woning. Wat zijn mijn mogelijkheden om een woning te kopen en hiervoor een hypotheek af te sluiten?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief