Sparen of beleggen | 08 juli 2017


Beleggen is eng! Dat is bewust of onbewust de eerste reactie van veel van onze relaties wanneer wij het onderwerp beleggen aanroeren. In dit artikel gaan wij in op het onderscheid tussen sparen en beleggen.


Rente blijft laag

De maximale rente die u op dit moment bij een Nederlandse spaarbank over vrij opneembaar spaargeld kunt ontvangen ligt rond de 0,5 %. Wanneer rekening wordt gehouden met een inflatie van rond de 1 % en een belastingdienst die net doet alsof u geen 0,5 % maar (afhankelijk van het totale spaarsaldo) een rente van tussen de 2,9 en 5,5 % ontvangt, betekent dit dat u op dit moment een negatief rendement maakt.

Spaardoel voor korte of lange termijn

Bouwt u financiële reserves op voor een uitgave die u op korte termijn bijvoorbeeld binnen 5 jaar wilt doen, dan is het verstandig om te reserveren via een gewone spaarrekening. Wel kunt u overwegen een deposito spaarrekening te openen. De rente die u dan ontvangt, is iets hoger dan bij een spaarrekening waarvan u dagelijks kunt opnemen. Nadeel is, dat u gedurende de met de bank afgesproken termijn het opgebouwde kapitaal niet vrij kunt opnemen indien u dit geld onverwacht voor een ander doel nodig heeft dan het doel waarvoor u spaarde.

Bouwt u financiële reserves op voor een langere termijn, bijvoorbeeld voor de financiering van de studie van uw kinderen, een sabbatical of een aanvulling op uw pensioen, dan is het te overwegen (een deel) van uw vermogen op te bouwen via een belegging.

Beleggen is iets anders dan speculeren

Op dit moment belegt 23 % van alle Nederlanders in aandelen of obligaties. Van de Nederlanders met een hoog inkomen belegt 47 %. Beleggen is iets anders dan speculeren. Bij speculeren, bekend uit de films, wordt de gok genomen om een bepaald fonds tegen een lage koers te kopen in de verwachting dat de koers na de aankoop sterk gaat stijgen. In de films gaat dit dan bijna altijd fout en blijft de hoofdpersoon berooid achter.

Bij beleggen waarover wij het hier hebben, gaat het om iets anders. Door de financiële ruimte te beleggen over een groot aantal fondsen die actief zijn in verschillende economische sectoren en in verschillende werelddelen, kan over langere termijn een stabiel rendement worden behaald.

Beleggen is voor veel spaardoelen noodzakelijk

De overheid regelt vandaag de dag minder dan we misschien in het verleden gewend waren. Dit betekent dat consumenten zelf verantwoordelijk zijn om voor bepaalde, toekomstige uitgaven reserves op te bouwen. Op de langere termijn levert vermogensopbouw via beleggen een hoger rendement op dan via klassiek sparen. Alle pensioenfondsen beleggen daarom een deel van de premies. Zouden ze dat niet doen, dan zouden deze fondsen hun pensioentoezeggingen niet kunnen nakomen. In de praktijk moet vaak worden belegd om de toekomstige spaardoelen te kunnen halen!

Profielfondsen en lifecycle fondsen

Voor “gewone” consumenten wordt het steeds aantrekkelijker te beleggen in zogenaamde profielfondsen en lifecycle fondsen. Beide type fondsen worden aangeboden door banken en grote, wereldwijd werkzame fondsbeheerders. Kort samengevat: bij een profielfonds worden voor een groot aantal consumenten beleggingen aangekocht en beheerd die passen bij hun individuele wensen en situatie. Bij lifecycle fondsen gebeurt dit ook, maar hier volgt de fondsbeheerder de levensfasen van de consument. Naar mate het moment waarop het doel waarvoor gespaard wordt, dichterbij komt, zal de samenstelling van de beleggingen veranderen. Behaalde rendementen worden veiliggesteld en het deel van de beleggingen waarover een hoger risico wordt gelopen, wordt kleiner.

Binnen beleggen wordt duurzaam beleggen steeds belangrijker

De Verenigde Naties heeft voor 2030 17 doelen gedefinieerd die de wereld beter moeten maken. Deze doelen betreffen bijvoorbeeld het verminderen van armoede, bestrijden van honger, toegang tot goede gezondheid en onderwijs en duurzaam gebruik van de zeeën, etc. Te zien is nu, dat beleggingsfondsen er steeds meer aandacht voor krijgen dat de gelden die via deze fondsen lopen, worden gebruikt voor investeringen in bedrijven en organisaties die deze doelstellingen van de Verenigde Naties ondersteunen.

Soms gaan hart en verstand samen

Bij spaardoelen die verder in de tijd liggen, is het rationeel gesproken in veel gevallen verstandiger om een deel te beleggen en een deel aan te houden via klassieke spaarrekeningen. Dat bij deze beleggingen vervolgens gekozen kan worden voor fondsen waarmee de wereld ook een stukje beter wordt, is dan een mooi extra.

Wilt u meer weten over het verschil in sparen en beleggen en een verantwoorde mix gelet op uw doelstellingen, neem dan voor meer uitgebreide informatie gerust contact met ons op. Wij informeren u graag.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief