Schade? Ook dan behartigen wij uw belangen! | 16 februari 2019


Wij onderzoeken niet alleen welk financieel product van welke verzekeraar of aanbieder het beste past bij uw individuele situatie, maar wij behartigen ook uw belangen wanneer er een schade plaatsvindt. Over dat laatste informeren wij u in dit artikel.


Voor ons dagelijks werk
Dagelijks melden relaties van ons kantoor schades. De variatie in schades is groot. Het kan gaan over de auto die bij een verkeersongeval is beschadigd. Of over lekkage in de woning door een gesprongen waterleiding. Of over Max de hond die Minoes, de kat van de buren, heeft gebeten. Vaak gaat het over kleine schades. Soms betreft het ook heel grote en complexe schades.

Verzekeraars zijn echt wel te vertrouwen, maar….
Wanneer wij u een bepaalde verzekeringsmaatschappij adviseren letten wij op verschillende zaken. In de eerste plaats letten we op de kwaliteit van de verzekeringsvoorwaarden. Dekken die de risico’s waarmee u te maken kan krijgen voldoende? Natuurlijk vergelijken wij de premies. Daarnaast kijken we ook hoe de verzekeraar in de praktijk een schade behandelt. Er zijn verzekeraars die in de praktijk bij een schade erg lastig zijn. Hoeven zij naar de letter van de polisvoorwaarden niet uit te keren, dan doen ze dat niet. Er zijn ook verzekeraars die kijken naar wat partijen bedoeld hadden en die ruimte hebben voor redelijkheid.

Wij geven u hiervan een voorbeeld uit de praktijk.
Er zijn verzekeringen waarbij, indien de mobiele telefoon beschadigd raakt, een bepaald eigen risico geldt. Bijvoorbeeld €150,-. Dat staat zo in de polisvoorwaarden. Nu doet zich het volgende voor. Er is een verkeersongeval. Een vrouw zit bekneld. Een van onze relaties helpt de vrouw uit de auto te komen. Daarbij raakt de telefoon beschadigd. De strenge verzekeraar zal zeggen “Jammer dan: eigen risico is €150,- het staat toch in de voorwaarden?” De andere verzekeraar zal redeneren: “Het staat er wel maar dat was niet voor dit soort situaties bedoeld” en zal de schade onverplicht toch volledig vergoeden”.

Stel bewijs veilig
Elke verzekering kent polisvoorwaarden. In deze voorwaarden staat wanneer de verzekering wel of niet een bepaalde schade vergoedt. Bij elke schade is het belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak van de schade is en wat het financiële nadeel is. De oorzaak is vaak wel duidelijk, maar niet altijd. Neem bijvoorbeeld vochtdoorslag in een muur. Komt dit door een gesprongen waterleiding? En zo ja, uw waterleiding of die van de buren? Of komt het vocht misschien vanuit de goot?  En hoe komt dat dan? Door een lekkage of doordat de goot verstopt is geraakt, omdat de bladeren na de herfst niet zijn verwijderd?

Allemaal zaken die belangrijk kunnen zijn om te bepalen of op grond van de verzekering wel of geen recht op vergoeding bestaat.

Wij zien in de praktijk vaak dat bij een schade klanten direct actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de gevolgen van de schade op te ruimen of te herstellen. Daarmee verdwijnt vaak belangrijk bewijs om later de oorzaak van de schade aan te tonen.

Ons advies is om altijd direct (veel) foto’s te maken en ons te bellen. Samen met u kijken wij dan wat we het best kunnen doen. In een aantal gevallen zullen wij zelf een schadedeskundige benoemen die namens u de oorzaak gaat vaststellen en de omvang van uw schade berekent. “Uw” deskundige behartigt uw belangen. De verzekeraar kan ook zelf een deskundige inschakelen. Deze zal dan vooral de belangen van de verzekeraar in het oog houden. Wanneer die twee deskundigen er niet uitkomen kunnen ze samen een derde deskundige benoemen. Uiteraard doen we dit niet bij kleine schades, naar wel bij grotere en complexe schades of in het geval dat er sprake is van blijvend letsel.

Wij voeren voor u de discussie
Bij de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden kan de verzekeraar volkomen integer een bepaalde uitleg aan deze voorwaarden geven. Echter, soms is een andere interpretatie ook mogelijk. Het is onze taak om de argumenten van de verzekeraar te wegen. Indien wij van mening zijn dat de verzekeraar geen recht doet aan wat u op grond van de verzekeringsvoorwaarden mocht verwachten, dan gaan wij namens u de discussie met de verzekeraar aan. Daarin zijn we best vasthoudend!

Wanneer wij echt van mening blijven dat de verzekeraar onjuist handelt, helpen wij u graag om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Gelukkig komt dat maar zelden voor. Meestal lukt het ons een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief