Problemen met garanties | 20 januari 2018


“Ja meneer. Heel vervelend. Maar de garantie is net voorbij. Ik heb de fabrikant nog voor u gebeld. Maar die kan ook niets voor u doen” Herkent u deze situatie? In dit artikel gaan wij uitgebreider in op het onderwerp “garantie”.


Een voorbeeld: de fietshandelaar
Meneer en mevrouw kopen beiden een elektrische fiets bij de plaatselijke fietshandel. Bij het ophalen van de fietsen van €2.500 per stuk zit een boekje met garantievoorwaarden, afkomstig van de leverancier. 2,5 Jaar later is een van de accu’s helemaal stuk. De andere accu is prima in orde. Wanneer het echtpaar naar de fietshandelaar gaat, geeft deze aan dat hij helaas niets kan doen. In de garantievoorwaarden staat dat de garantietermijn voor de accu 2 jaar is. De fabrikant wil niets doen. Een nieuwe accu kost €750,– “Zullen we die dan maar bestellen?”

Garantie is niet iets “extra’s”
Garanties zijn een bron van misverstanden en ook vaak misleidend. Garanties worden door de leveranciers gebruikt als iets “extra’s” waarmee de klant eigenlijk heel blij moet zijn. Het tegendeel is echter waar. Garanties zijn in veel gevallen documenten waarmee de leveranciers en winkeliers hun aansprakelijkheid voor ondeugdelijke producten proberen te beperken.

Hoofdregel 1: Verkoper moet instaan voor normale gebruiksduur
Wanneer u als consument een artikel koopt, moet de verkoper ervoor instaan dat u het artikel zo lang kunt gebruiken als u er bij aankoop redelijkerwijs van mocht uitgaan dat het product zou meegaan. Van een nieuwe en dure fietsaccu mag u er dus van uitgaan dat u deze langer dan twee jaar kunt gebruiken. Per artikel verschilt uiteraard de garantietermijn. Maar bij fietsaccu’s ligt deze termijn toch meer in de buurt van de 6 jaar dan bij twee jaar.  Zo moet bij elk artikel dat u nieuw koopt en dat vervolgens defect raakt, zonder dat u over het defectraken een verwijt kan worden gemaakt, worden gekeken of dit defect optreedt binnen de termijn waarbinnen u redelijkerwijs mag verwachten dat het artikel goed blijft functioneren.

Hoofdregel 2: Uw contractspartij moet instaan voor het goed functioneren
Veel winkeliers verwijzen bij klachten snel naar hun leverancier. In dit geval de fietsfabrikant. Dit is onjuist. Degene die het goed heeft verkocht moet ervoor instaan dat de consument hiervan het gebruik krijgt dat hij redelijkerwijs mag verwachten. De consument heeft met de fabrikant niets te maken. Hij heeft een overeenkomst met de winkelier. De winkelier moet voor correcte nakoming van de koopovereenkomst zorgen. Dat de winkelier vervolgens verhaal gaat halen bij de fabrikant is te verwachten. Maar de consument hoeft op de uitkomst van die discussie niet te wachten. Zijn enige contractspartij is de winkelier.

Soms kan een garantie van de fabrikant toch relevant zijn. Bijvoorbeeld indien de winkelier failliet is gegaan en de winkel niet meer bestaat.  Heeft de fabrikant een garantie verstrekt, dan kan de consument de fabrikant hieraan houden, ook al is er geen koopovereenkomst tussen fabrikant en consument.

Hoofdregel 3: Voorwaarden moeten voor de koop bekend zijn
Een derde hoofdregel is dat indien een winkelier een beroep wil doen op bepaalde voorwaarden deze voorwaarden voorafgaand aan de koop aan de consument moeten zijn overhandigd. Zo er al voorwaarden tussen consument en winkelier van kracht zijn, dan worden deze vaak pas verstrekt nadat de koopovereenkomst is gesloten. Het komt veelvuldig voor, bij voorbeeld bij de aankoop van fietsen, dat de klant eventuele garantievoorwaarden pas ontvangt wanneer hij de nieuwe fiets komt ophalen, dus nádat de koopovereenkomst is afgesloten.

Geen zin in vervelende discussies? Denk dan eens aan een gezinsrechtsbijstandverzekering
Veel mensen hebben geen zin in discussies met een winkelier over een aangeschaft artikel dat niet meer functioneert. 15% van de consument laat het erbij zitten en koopt liever een nieuw product. Bij veel winkels staan aardige mensen die echter ook zelf niet precies weten wat de rechten zijn van de klant. “We leggen het voor aan het hoofdkantoor” is dan een mooie zin om de klant met een klacht weg te krijgen. Vervolgens kan die klant twee of drie keer terugkomen en horen dat de “garantieperiode echt voorbij is” en ook het hoofdkantoor daarom niets kan doen.

Een gezinsrechtsbijstandverzekering kan u dan veel tijd en irritatie schelen. Wij merken regelmatig dat een heldere brief van een advocaat van een rechtsbijstandverzekering de aangeschreven leveranciers wél in beweging krijgt. Zo’n gezinsrechtsbijstandverzekering kan, afhankelijk van de keuzen die u maakt, bij geschillen op een groot aantal rechtsgebieden recht op rechtsbijstand verlenen. Bijvoorbeeld bij geschillen met uw werkgever. Of met de verhuurder van uw woning. Of met de buurman die niet wil meebetalen aan de gemeenschappelijke schutting. Of bij dat ongeval met uw auto toen bij de supermarkt de andere auto iets te hard achteruit het parkeervak verliet en met een klap tegen uw auto tot stilstand kwam. De premie voor een uitgebreide rechtsbijstandverzekering bedraagt minder dan 2 uur honorarium van een advocaat. Wilt u hierover meer informatie? Laat ons dit weten, dan onderzoeken wij welke verzekering het best past bij uw situatie.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief