Plannen voor een huwelijk? Laat ons eerst even kijken naar de verzekeringen | 14 april 2018


Heeft u plannen om te gaan trouwen? U moet dan veel regelen. Toch adviseren wij u even de tijd te nemen om ook met ons een afspraak te maken. We leggen graag uit waarom dit belangrijk is.


Scheiding vermogens
Sinds 1 januari 2018 kennen we in Nederland voor huwelijken die vanaf deze datum worden afgesloten, een nieuwe wettelijke regeling: de beperkte gemeenschap van goederen. Deze regeling heeft tot gevolg dat eigendommen en schulden die een van de partners vóór het huwelijk bezat, eigendom blijven van die partner en niet in de gemeenschap vallen. Bij een scheiding worden deze bezittingen en schulden dus niet gedeeld, maar toegewezen aan de partner die deze bij het huwelijk heeft ingebracht.

Overlijdensrisicoverzekeringen
Veel mensen die met elkaar gaan samenleven sluiten op enig moment een overlijdensrisicoverzekering. Dit doen ze om te voorkomen dat de ene partner in financiële problemen komt wanneer de andere partner door bijvoorbeeld ziekte of ongeval overlijdt.  Om te vermijden dat in een dergelijke situatie erfbelasting moet worden betaald over de uitkering wordt vaak geadviseerd om deze verzekering “kruislings” te sluiten. Dat klinkt ingewikkelder dan het is.
A sluit een verzekering op het leven van B waarbij A de premie betaalt en met de verzekeraar afspreekt dat een uitkering aan A wordt uitgekeerd. B doet hetzelfde maar dan op het leven van A.

Overlijdt A dan krijgt B een uitkering. Overlijdt B dan krijgt A een uitkering. Omdat in deze situatie A en B zelf de premie hebben betaald, hoeven ze over de uitkering geen erfbelasting te betalen.

Situatie na 1 januari 2018
Zijn er twee verzekeringen voor 1 januari 2018 “kruislings” afgesloten en vindt het huwelijk plaats ná 1 januari 2018, dan verandert er niets. Voorhuwelijkse niet-gemeenschappelijk vermogen blijft tot het privévermogen behoren.

Dat geldt echter niet indien er door beide partners slechts één verzekering is afgesloten waarin beide partners premieplichtig en begunstigde zijn. Ook wanneer de premieverschuldigdheid “kruislings” is geregeld. Een verzekering met twee verzekeringnemers is wél gemeenschappelijk en valt dus zonder nadere actie in de beperkte huwelijksgoederengemeenschap. Met als gevolg dat over de helft van de overlijdensuitkering wél erfbelasting verschuldigd is.

Laat ons uw overlijdensrisicoverzekeringen controleren. Ook wanneer u niet gaat trouwen
Bij overlijdensrisicoverzekeringen gaat het vaak om relatief grote bedragen. Of over de uitkering wel of geen belasting betaald moet worden, kan makkelijk vele duizenden euro’s schelen. Door tijdig een paar simpele administratieve aanpassingen aan te brengen kan worden bereikt dat de partner die de uitkering ontvangt hierover geen erfbelasting hoeft te betalen.

Daarom ons advies: bent u getrouwd of gaat u trouwen? Vraag ons kantoor dan te onderzoeken of de redactie van de verzekeringen zodanig is opgesteld dat deze voor u fiscaal gezien het beste resultaat geeft.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief