Kleine pensioenen wel of niet laten afkopen | 07 juli 2018


Vrijwel elke werknemer bouwt tegenwoordig pensioen op via zijn werkgever. In de meeste gevallen betalen werkgever en werknemer hiervoor samen de premie. Wanneer de werknemer van baan verandert, dan zal de ex-werkgever uiteraard stoppen met zijn bijdrage aan het pensioen.


Indien u van werkgever verandert
Het komt niet meer zo heel vaak voor dat iemand veertig jaar of langer bij dezelfde werkgever werkt. Wordt van werkgever gewisseld, dan zal bijna altijd ook iets veranderen in het pensioen. Drie belangrijke situaties kunnen zich voordoen:

De pensioenuitvoerder beheert het tot dan toe opgebouwde pensioenvermogen. Dit vermogen wordt op pensioendatum gebruikt om een deel van het pensioen te financieren. Heeft het dienstverband kort geduurd dan zal de uitkering uit dit deel van het pensioen vaak ook beperkt zijn.

De pensioenuitvoerder hevelt het opgebouwde kapitaal over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Deze overheveling heet automatische waardeoverdracht. Het kapitaal dat u in het verleden heeft opgebouwd, wordt dan samengevoegd met het kapitaal dat u bij uw nieuwe werkgever opbouwt.

De pensioenuitvoerder koopt het pensioenrecht af.

Afkoop kleine pensioenen
Bij een pensioen waarbij u vanaf pensioendatum recht heeft op een pensioen, kleiner dan €474,11 bruto per jaar, mag de pensioenuitvoerder u het aanbod doen dit af te kopen.

Afkoop betekent dat u in een keer een kapitaal ontvangt. Dit kan makkelijk enkele duizenden euro’s bedragen. Het gevolg is dan wel dat dit kapitaal in de toekomst niet meer meetelt voor uw ouderdomspensioen. Tegenover een uitkering van een kapitaal nu staat dus een lager ouderdomspensioen.

Aandachtspunten bij afkoop
Afkoop van toekomstig pensioen kan een aantal gevolgen hebben waaraan u misschien niet direct denkt op het moment dat u het aanbod voor deze afkoop ontvangt. We noemen enkele van deze gevolgen.

In het jaar van afkoop stijgt opeens uw inkomen met het afkoopbedrag. Dit kan betekenen dat u hierover een hoger dan voor u gebruikelijk percentage inkomstenbelasting moet betalen.

Ook kan het eenmalig hogere jaarinkomen gevolgen hebben voor het recht op toeslagen, zoals huurtoeslag, die u in dat jaar heeft.

Bij overlijden hebben de partner/kinderen geen recht meer op nabestaandenpensioen over dit deel van het pensioen.

U hoeft niet akkoord te gaan met aanbod tot afkoop
Zijn uw aanspraken op pensioen meer dan 2 euro per jaar, dan hoeft u niet akkoord te gaan met een eventueel aanbod van de pensioenuitvoerder om uw (kleine) pensioen af te kopen. Wat in uw situatie verstandig is, afkoop, laten voortbestaan of waardeoverdracht hangt af van uw situatie. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief