Is een nabestaandenpensioen in uw situatie wel nodig? | 18 maart 2017


Indien u pensioen opbouwt bij uw werkgever, betaalt u hiervoor een premie. In de meeste gevallen bouwt u daarmee twee rechten op. Enerzijds een kapitaal waarmee uw pensioen wordt gefinancierd vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Anderzijds wordt er ook een kapitaal opgebouwd voor de situatie dat u komt te overlijden. Dat kapitaal wordt dan gebruikt om een uitkering te doen aan uw partner.


Wat is de situatie, als u geen partner heeft? Of deze partner beschikt over eigen goede pensioenregeling of eigen vermogen? Dan betaalt u eigenlijk premie voor een verzekering waaraan u geen behoefte heeft. In bepaalde situaties mag u er dan voor kiezen om het deel van de premie dat nu wordt gebruikt voor de opbouw van het partnerpensioen, te gebruiken voor uw eigen ouderdomspensioen. Dat heet “uitruil nabestaandenpensioen voor hoger ouderdomspensioen”. Het gevolg van een dergelijke uitruil is, dat er niet langer recht op een partnerpensioen bestaat, maar doordat de volledige premie naar de opbouw van het ouderdomspensioen gaat, wordt dit pensioen hoger. Het recht op deze uitruil geldt alleen voor pensioenrechten opgebouwd na 1 januari 2002.

Uitruil is niet altijd mogelijk. Het nabestaandenpensioen kan bij de werkgever op twee manieren worden opgebouwd. Dit is nogal technisch, maar we proberen het kort uit te leggen.

De eerste manier is nabestaandenpensioen op basis van opbouw. Hierbij bouwt u ieder jaar pensioenrechten op. Stopt deze opbouw, bijvoorbeeld omdat u uit dienst gaat en bij een andere werkgever pensioen gaat opbouwen, dan blijven de al opgebouwde rechten gewoon van kracht.

De tweede manier is nabestaandenpensioen op basis van risico. Hierbij geldt, dat – indien u op het moment dat u in loondienst bent komt te overlijden – de partner een uitkering ontvangt. Treedt u echter uit dienst omdat u bij een andere werkgever gaat werken, dan eindigt daarmee ook het recht op uitkering bij overlijden.

Uitruil van het nabestaandenpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is mogelijk bij pensioenregelingen waarbij het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is verzekerd. Bij nabestaandenpensioen op risicobasis kan soms slechts een deel van het nabestaande pensioen omgezet worden naar het ouderdomspensioen.

We begrijpen dat voor veel van onze relaties dit ingewikkelde materie is. Bouwt u een pensioen op via een werkgever, maar heeft u geen partner of een partner die voor zijn of haar inkomen niet afhankelijk is van uw pensioen, onderzoek dan of het voor u wel of niet mogelijk en aantrekkelijk is de premie die u nu mogelijk betaalt voor het partnerpensioen te bestemmen voor een hoger ouderdomspensioen. Uw pensioenuitvoerder kan u hierover alle informatie geven. Maar ook wij willen uiteraard graag uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief