In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto | 12 mei 2018


Auto’s worden steeds veiliger. Ondanks dat het aantal auto’s nog steeds groeit, daalt het aantal dodelijke verkeersslachtoffers dat voorkomt bij auto-inzittenden. Daarentegen stijgt het aantal verkeersdoden op de fiets.


Aantal verkeersdoden in 2017
In 2017 kwamen 613 mensen om in het verkeer. Dat waren er 16 minder dan in 2016. In 2017 waren er voor het eerst meer dodelijke slachtoffers op de fiets dan in een auto. Uitgesplitst naar vervoermiddel geeft dit het volgende beeld:

Vooral ouderen kwetsbaar
Twee derde van alle fietsers die in 2017 in het verkeer omkwamen waren 65 jaar of ouder. Dit is verhoudingsgewijs veel wanneer gekeken wordt naar het aantal ouderen binnen onze samenleving. Maar ook wanneer gekeken wordt naar het aantal fietskilometers. Juist de groep van 65 jaar en ouder maakt de minste fietskilometers. De cijfers geven aan dat juist ouderen als fietser extra kwetsbaar zijn in het verkeer.

Een sterke stijging van het aantal overleden fietsers is te zien onder berijders van een e-bike. In 2017 ging het om 57 personen. Dat is ruim een kwart van alle personen die als fietser in het verkeer omkwamen.

Het aantal verongelukte fietsers per fietskilometer was het hoogst in Zeeland en Overijssel en het laagst in Drenthe en Groningen.

Extra opletten en extra voorzieningen
Naar verwachting neemt het aantal fietsers in de komende jaren alleen maar toe. Hierdoor zal de behoefte aan gescheiden en bredere rijwielpaden extra groeien. Er gaan echter jaren over dit soort aanpassingen aan de infrastructuur. In de zomermaanden die voor ons liggen zullen weer veel mensen “de fiets pakken”. Fietsers blijven daarbij kwetsbaar. Automobilisten doen er daarom goed aan rekening te houden dat fietsers soms ook onhandig of gevaarlijk weggedrag vertonen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief