Huurdersbelang? Wat is dat eigenlijk? | 27 oktober 2018


In de verzekeringsvoorwaarden van uw inboedelverzekering komt u de term “huurdersbelang” tegen. Veel mensen weten niet precies wat deze term inhoudt. Toch is dit onderdeel van de inboedelverzekering voor huurders van een woning belangrijk. In dit artikel vertellen wij u hierover meer.


Een eigenaar sluit een opstalverzekering
Iemand die eigenaar is van een woning zal over het algemeen een opstalverzekering afsluiten. Deze verzekering vergoedt de schade wanneer de woning door bijvoorbeeld brand beschadigd wordt. Heeft de eigenaar na aankoop van de woning bijvoorbeeld een mooie, maar dure keuken geïnstalleerd, dan zal de schade aan de keuken als gevolg van de brand gewoon vergoed worden.

Maar wat nu wanneer de huurder de keuken heeft geplaatst?
Ook een huurder kan besluiten om de keuken te vervangen. Ontstaat er dan een brand waarbij de keuken beschadigd raakt, dan kan de huurder niet automatisch aanspraak maken op de vergoeding die de verhuurder uit diens verzekering ontvangt. Ook wanneer de verzekering van de verhuurder niet uitkeert, omdat de deze bijvoorbeeld de verzekeringspremies niet heeft betaald, dan staat de huurder met lege handen.

Aanvullende verzekering op de inboedelverzekering
Huurders kunnen als aanvulling op de inboedelverzekering hun financieel belang als huurder meeverzekeren. Bijna altijd geldt een maximumwaarde die een huurder als huurdersbelang kan verzekeren. Als het bedrag aan schade hoger is dan deze maximumwaarde blijft het meerdere voor eigen rekening van de huurder. De maximaal te verzekeren waarde verschilt per verzekeraar. De ene verzekeraar kent één maximaal bedrag. De andere biedt de keuze uit een aantal verschillende, maximale bedragen. Weer een andere neemt een maximum percentage van het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering.

Eigenaar van een appartement
Bent u eigenaar van een appartement dan is er ten behoeve van uw pand een Vereniging van Eigenaren, VvE. Deze VvE zal bijna altijd de verzekering voor het totale complex afsluiten. Verzekerd wordt hierbij de schade aan het pand. Installeert u binnen uw appartement een zeer luxe keuken of badkamer dan is het zeer goed mogelijk dat, als deze door brand in het complex beschadigd worden, de opstalverzekering – zoals de VvE die heeft afgesloten – deze schade niet volledig vergoedt. Dat hangt namelijk van de exacte voorwaarden van deze verzekering af. Als lid van de VvE heeft u recht om te weten hoe de verzekering van het complex precies is geregeld. Mocht blijken dat bij een grote schade niet alle door u aangebrachte aanpassingen worden vergoed, dan kunt u op de inboedelverzekering ook het eigenaarsbelang aanvullend verzekeren.

Huurt u een woning of bent u eigenaar van een appartement? Wees dan extra alert op de vraag of de bouwkundige aanpassingen die u in uw woning heeft aangebracht bij schade als gevolg van een brand of zware storm wel vergoed worden.

Komt u niet uit deze vraag? Vraag ons dan om advies. Wij zoeken graag uit hoe de verzekering in uw situatie is geregeld en of de verzekering van een aanvullend huurdersbelang of eigenaarsbelang wenselijk is. Wij zijn u graag van dienst!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief