Huren stijgen (te) snel | 30 september 2017


De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in de eerste helft van 2017 fors gestegen. Bij nieuwe huurovereenkomsten ligt de huurprijs gemiddeld 6,9 % hoger dan in de eerste helft van 2016. Voor velen is dit een reden om zich te oriƫnteren op de aankoop van een woning.


Sociale huurwoningen

In Nederland kennen we twee soorten huurwoningen. Allereerst zijn dat de sociale-huurwoningen. Dit zijn woningen voor mensen met een lager inkomen. De huurders van een sociale huurwoning worden op een aantal punten extra beschermd:

  • Er geldt een maximale jaarlijkse huurverhoging, die wettelijk wordt vastgesteld.
  • Afhankelijk van het inkomen bestaat recht op huurtoeslag.
  • De maximale huur wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem dat de kwaliteit van de woning in beeld brengt.

Vrije sectorwoningen

De scheiding tussen een sociale huurwoning en een vrije sectorwoning wordt bepaald door de huurprijs. Officieel heet deze scheiding huurliberalisatiegrens. Hierbij is bepalend de huur die geldt bij de aanvang van de huurovereenkomst. Sinds 1 januari 2016 is deze grens

€ 710,68. Huurders van een vrije sectorwoning hebben veel minder bescherming:

  • Er is geen maximum aan de huurprijs. Verhuurder en huurder zijn volkomen vrij in het bepalen van de huur.
  • Er is geen maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Bepalend is wat huurder en verhuurder bij de aanvang van de huurovereenkomst met elkaar overeenkomen.
  • Bij een vrije sectorwoning bestaat geen recht op huurtoeslag.

Gemiddelde huurprijs € 999

Onderzoek door onder andere de NVM onder meer dan 35.000 huurtransacties laat zien dat de gemiddelde huur van een vrije sector woning op dit moment € 999,- bedraagt. Uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 8 huurders (circa 60.000 huishoudens) tegen zijn zin in een huurwoning zit en liever een koopwoning zou willen hebben.

Kopen vaak goedkoper dan huren

Door de lage rente is het kopen van een woning vaak goedkoper dan het huren van een woning. Er zijn verschillende redenen waarom deze huurders toch niet overgaan tot aankoop van een woning. Bijvoorbeeld omdat het aanbod van koopwoningen op dit moment schaars is, zeker in bepaalde delen van Nederland. Ook dient er een stabiel inkomen te zijn, wil een geldverstrekker bereid zijn een lening te verstrekken. Tot slot kan via een hypotheek wel de aankoopprijs van een woning worden gefinancierd, maar niet de bijkomende kosten zoals de kosten van de makelaar, notaris en de overdrachtsbelasting. Kopers moeten dus ook beschikken over een deel “eigen geld”.

Verdere stijging huurprijs verwacht

Wij verwachten dat de huren van vrije sectorwoningen in de komende jaren zullen stijgen. Het aantal beschikbare sociale huurwoningen zal naar onze verwachting nog jaren sterk achterblijven bij de vraag naar deze woningen.

Bent u huurder en wilt u zich oriënteren op de aankoop van een woning, kom dan in ieder geval eens met ons praten. Samen kunnen we onderzoeken wat wel en niet mogelijk is.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief