Houdt u van cijfers? | 14 april 2018


In Nederland waren er eind 2015 maar liefst 188 verschillende verzekeringsmaatschappijen actief. Allemaal hebben ze eigen verzekeringsvoorwaarden die onderling sterk kunnen verschillen. Als onafhankelijk advieskantoor kunnen wij bij een groot aantal verzekeringsmaatschappijen onderzoeken welke maatschappij voor u een passende oplossing heeft.


200 miljoen uitkering per dag
Per dag keren verzekeringsmaatschappijen gemiddeld 200 miljoen euro aan uitkeringen uit aan bedrijven en particulieren. Op jaarbasis was dat in 2015 ruim 73 miljard euro! Daarbij kunnen fouten worden gemaakt. Ook kan er discussie ontstaan of er wel of geen recht bestaat op een uitkering. Als financieel advieskantoor behartigen wij uw belangen indien u een beroep moet doen op de verzekering. Bijvoorbeeld na een schade. Zijn wij het niet eens met het standpunt van de verzekeraar dat de schade niet onder de dekking van de door u afgesloten verzekering valt, of wordt er ons inziens een te laag bedrag vergoed, dan gaan wij de discussie namens u met deze verzekeraar aan.

Solvabiliteit meer dan voldoende
Solvabiliteit is de mate waarin verzekeraars in staat zijn om toekomstige verplichtingen na te komen. De Nederlandsche Bank stelt in het belang van de verzekerden hieraan strenge eisen en houdt hierop ook toezicht. Nederlandse verzekeraars zijn zeer solvabel. Door de jaren heen hebben zij minstens twee keer zoveel reserves opgebouwd als de vereiste solvabiliteit. Dit is het beeld voor alle verzekeraars in Nederland. Als financieel adviseur kijken wij ook naar de solvabiliteit van de individuele verzekeraars die wij in onze adviezen meenemen. Het kan dan gebeuren dat we besluiten om toch verzekeraar A niet in ons advies mee te nemen omdat A een lage solvabiliteit heeft, hoewel A misschien toch een net iets lagere premie rekent dan maatschappij B.

Zorg grootste onderdeel
Traditioneel wordt het verzekeringsbedrijf ingedeeld in drie verschillende soorten. Allereerst de zorgverzekeraars. Dit is veruit het grootste deel van de verzekeringssector. In 2015 bedroeg de premie van deze verzekeraars gezamenlijk 44 miljard euro. Daarna komen de levensverzekeraars met 23 miljard premie en tenslotte de schadeverzekeraars met 7 miljard euro.

Als gevolg van de stijging van de gemiddelde leeftijd, de ontwikkeling van nieuwe (dure) medicijnen en nieuwe behandelingstechnieken is de algemene verwachting dat in de komende jaren de kosten voor een zorgverzekering verder zullen stijgen. Het alternatief is om steeds meer zaken buiten de dekking van de verzekering te laten. In de praktijk leidt dat tot heftige maatschappelijke discussies.

Beleggingen vooral in Nederland
De gezamenlijke verzekeraars in Nederland zijn ook belangrijke investeerders in onze economie. Verzekeraars hebben vaak verplichtingen op lange termijn. Om aan die verplichtingen te kunnen voldoen vinden reserveringen plaats. Deze worden belegd. Eind 2015 hadden de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars maar liefst 436 miljard euro belegd.  Het merendeel van deze beleggingen vindt in Nederland plaats.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief