Heeft u een goed beeld van uw pensioen? | 29 september 2018


Uit elk onderzoek komt hetzelfde beeld naar voren: weinig Nederlanders hebben voordat zij met pensioen gaan een goed beeld hoe hun financiële situatie is na hun pensioen. Dat is jammer. In dit artikel leggen wij uit hoe wij u graag willen helpen om tijdig een goed inzicht te krijgen in uw financiële situatie nadat u met pensioen bent gegaan.


Ingewikkeld systeem
Nederland heeft een mooi maar ingewikkeld pensioensysteem. Uw inkomen tijdens pensioen kan uit verschillende “potjes” komen. De belangrijkste zijn:

Een basis-uitkering op grond van de AOW;

De uitkering op grond van pensioenrechten die u bij de werkgever(s) bij wie u heeft gewerkt, heeft opgebouwd;

Een of meer uitkeringen uit levensverzekeringen die u zelf heeft afgesloten;

Inkomen uit door u opgebouwd vermogen. Bijvoorbeeld de huur van een woning die u verhuurt of rente- en dividenduitkeringen.

AOW leeftijd schuift in de tijd
Anders dan in het verleden geldt er niet meer een voor iedereen gelijke leeftijd waarop de AOW ingaat. In 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Bent u geboren na 30 september 1956? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. U weet 5 jaar van tevoren wanneer u AOW krijgt.

Hoogte pensioen vanuit werkgever kan veranderen
In het leven van mensen kunnen allerlei veranderingen optreden die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van het pensioen dat bij de werkgever(s) wordt opgebouwd. U kunt dan denken aan zaken als huwelijk, komst van kinderen, scheiding, verandering van werkgever, eerder stoppen met werken, arbeidsongeschiktheid, etc. Voor een goed beeld van de hoogte van uw pensioenuitkering is het dus belangrijk dat met deze gebeurtenissen rekening wordt gehouden.

Inmiddels is er een handige digitale tool ontwikkeld. Via www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een goed beeld krijgen van alle pensioenrechten die u bij uw werkgever(s) heeft opgebouwd.

Wij helpen u graag!
Hoewel de overheid haar best heeft gedaan om via bovenstaande website burgers beter te informeren over hun financiele situatie na pensionering, merken wij toch dat veel klanten deze site nog ingewikkeld vinden. Daarnaast geeft de site informatie over maar een deel van de “potjes” waaruit later uw inkomen na pensionering moet komen.

Als financieel adviseur vinden wij het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw inkomen na pensionering. Hoe eerder dat beeld bestaat, hoe beter dat is. Komt u pas vlak voor uw pensioen tot de ontdekking dat uw inkomen na pensionering te laag is om aangenaam oud te worden dan is het aantal mogelijkheden om het inkomen alsnog te verhogen vaak beperkt. Weet u dit echter al ruim van tevoren, dan is er tijd voor aanvullende acties.

Wij adviseren daarom onze klanten om zeker vanaf hun 40e jaar periodiek, bijvoorbeeld eens in de 5 jaar, hun situatie na pensioenering op een rij te zetten. Wij helpen u daarbij graag. Ook wanneer u naar aanleiding van deze nieuwsbrief de site www.mijnpensioenoverzicht.nl bezoekt en het niet lukt de voor u relevante informatie te vinden, neem dan gerust contact op met ons kantoor.  Wij maken graag een afspraak met u om samen alle gevens die voor uw toekomstige pensioensituatie belangrijk zijn duidelijk op een rijtje te zetten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief