E-bikes worden steeds populairder | 08 september 2018


In 2017 werden in Nederland maar liefst 957.000 nieuwe fietsen verkocht. 294.000 daarvan waren e-bikes. Waar de gemiddelde verkoopprijs van een “gewone” fiets €608 bedraagt, ligt deze bij een e-bike op ruim het drievoudige: €1.948!


Nederland fietsland
In vergelijking met de meeste landen buiten Nederland is ons land een fietsparadijs: er is maar liefst 35.000 kilometer fietspad aangelegd. Daarvan maken we met elkaar intensief gebruik. Jaarlijks fietsen we met elkaar ruim 15 miljard kilometers. Steeds meer mensen ontdekken het genot van een e-bike. De verkoop van deze “fietsen met trapondersteuning” neemt jaarlijks toe. Een ontwikkeling waar de financieel adviseur in toenemende mate bij betrokken raakt.

Aantal ongevallen stijgt ook
Meer e-bikes betekent vanzelfsprekend ook dat het aantal ongevallen waarbij een e-bike betrokken is, stijgt. In 2018 ging het om een stijging van 26%. Hiervoor zijn verschillende verklaringen. Over het algemeen gaan e-bikes sneller dan gewone fietsen. Dit betekent voor de berijder dat hij sneller op onverwachte gebeurtenissen moet reageren. Ook bestuurders van auto’s moeten nog wennen aan de opkomst van e-bikes. De snelheid van deze fietsers wordt nog regelmatig verkeerd ingeschat waardoor aanrijdingen plaatsvinden.

Schade gedekt op de AVP mits ….
Indien de eigenaar van een e-bike een verkeersfout maakt waardoor anderen schade lijden, dan is deze schade in het algemeen gedekt op de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP. De meeste huishoudens in Nederland hebben een dergelijke verzekering, maar….

Binnen de verkeersregels zoals die in Nederland gelden, is ook aandacht besteed aan de elektrische fiets. De regels die gelden voor normale fietsen, gelden ook voor de e-bike mits de trapondersteuning stopt bij het behalen van een snelheid van 25 km per uur.

Net zoals brommers kunnen worden “opgevoerd”, kan ook de blokkade op de trapondersteuning worden opgeheven. Zeker onder jongeren is dit populair. De juridische gevolgen zijn echter groot. Daarmee verliest de fiets zijn status van “fiets met trapondersteuning” en wordt de fiets een zogenaamde “speed pedelec”. Dit zijn snelle, elektrische fietsen. Sinds 1 juli 2017 gelden er aparte regels voor de berijders van deze snelle, elektrische fietsen. De belangrijkste eisen zijn:

de bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn.

Het rijbewijs AM is verplicht.

Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht.

De bestuurder en eventule passagier moeten een helm dragen.

Binnen de bebouwde kom mag op het fietspad niet harder dan 30 km worden gereden.

Een “opgevoerde e-bike” wordt dus beschouwd als een speed pedelec. Bij een ongeval heeft dit tot gevolg dat eventuele schade niet gedekt is onder de normale Algemene Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren. De consequenties hiervan kunnen zeer groot zijn. Zeker wanneer als gevolg van het ongeval een andere verkeersdeelnemer letsel oploopt. Ouders doen er dus goed aan erop toe te zien dat hun “handige kinderen” niet de blokkade van de trapondersteuning opheffen.

Schade aan de e-bike
De e-bike wordt steeds populairder. Ook bij dieven. Een goede verzekering is dan ook aan te bevelen. We zien bij onze relaties dat er vaak twee of meer e-bikes aanwezig zijn die veelal bijna altijd samen zijn. In de schuur, wanneer ze niet gebruikt worden. Of samen gestald bij horeca of overnachtingesplek. Te vaak zien we dan ook dat bij een diefstal beide fietsen verdwijnen. En dan praat je dus over een serieus financieel verlies.

Bij de keuze van een goede e-bike verzekering zijn er tal van zaken waarop moet worden gelet. Een aantal voorbeelden:

De premies per regio verschillen sterk. De verschillende verzekeringsmaatschappijen hanteren allemaal hun eigen regio-indeling.

Verzekeringsmaatschappijen gaan heel verschillend om met de vergoeding van de kosten van de accu. Waar de ene maatschappij lange tijd gewoon de waarde van een nieuwe accu vergoedt, hanteren andere verzekeringsmaatschappijen een (maandelijkse) afschrijving voor deze accu’s.

Verzekeringsmaatschappijen hanteren verschillende bedragen aan “eigen risico”.

Een fiets kan assecoires hebben. Denk aan fietstassen. Bij de ene verzekeraar kunnen deze wel en bij de andere niet worden meeverzekerd.

Tussen de verzekeringen bestaat verschil in de manier waarop de schade of het verlies wordt vergoed. Bij de ene verzekering ontvangt u een geldbedrag, bij de andere verzekering heeft u recht op reparatie of een nieuwe fiets. Dit laatste heet schadevergoeding in natura.

Verzekeringsmaatschappijen gaan verschillend om met de mogelijkheid om een tweedehandselektrische fiets te verzekeren.

Wij zoeken graag een voor u passende verzekering
De verschillen in voorwaarden en premies met betrekking tot e-bikes zijn groot. Als  financieel deskundigen kennen wij deze verschillen en kunnen wij u adviseren welke verzekering van welke verzekeringsmaatschappij goed bij uw situatie past. En wanneer u schade heeft opgelopen, helpen wij u graag in de contacten met de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief