Domotica gaan senioren helpen langer zelfstandig te wonen | 06 mei 2017


De verhogingen van de pensioenleeftijd brengt veel veranderingen met zich mee. En niet alleen in de pensioenverzekeringsmarkt. Het CBS doet onderzoek.


Rond 2000 lag de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, rond de 61 jaar. Ik korte tijd is het beeld ingrijpend veranderd. In 2016 lag de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen al op 64 jaar en 5 maanden. Een enorm verschil in een relatief zo korte tijd.

Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS, leert dat senioren in vergelijking met mensen die jonger zijn een groter deel van hun inkomen uitgeven aan woninginrichting, gezondheid en goede doelen en juist weer minder aan vervoer, kleding, restaurants en hotels.

In de afgelopen jaren is het aantal plaatsten in bejaardenhuizen fors gekrompen. Gestimuleerd wordt dat senioren langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Op dit moment komen tal van automatiseringstoepassingen op de markt die hierbij helpen. Deze innovaties worden ook wel aangeduid met de term domotica of huisautomatisering. U kunt hierbij dan denken aan automatiseringstoepassingen als bijvoorbeeld het geautomatiseerd sluiten en openen van gordijnen. Maar ook aan bijvoorbeeld een inactiviteitsmeter. Deze “meet” of er in de woning bewegingen zijn. Bij afwijkende patronen kan dan direct contact worden gezocht en zo nodig alarmdiensten worden gewaarschuwd.

Het ook op oudere leeftijd langer blijven wonen in de “eigen” woning zal er ook toe leiden dat senioren vaker hun woning bouwkundig laten aanpassen. Dat kunnen relatief eenvoudige maatregelen zijn als het verwijderen van dorpels. Maar ook ingrijpendere zaken als aanpassing van de badkamer. Banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook de overheid zien deze ontwikkeling. Voor dit soort zaken zijn er in veel gemeentes subsidies. Maar ook zijn er juist voor senioren die hun woning willen verbouwen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen speciale leningen mogelijk.

Wilt u meer weten? Wij zijn u graag van dienst.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief