De blaadjes gaan weer vallen dus…… | 30 september 2017


Langzaam maar zeker gaan de blaadjes weer van de bomen vallen. Helaas vallen die bladeren ook op daken en goten. Wij adviseren u de daken en goten zeker in deze tijd te controleren en zo nodig de bladeren te verwijderen. We leggen graag uit waarom dit belangrijk is.


Bladeren op platte daken of in goten kunnen leiden tot verstoppingen bij het afvoeren van het hemelwater of in de winter van smeltende sneeuw. Dit kan grote schade veroorzaken. Het water moet weg en zal bij een verstopte afvoer een andere weg zoeken. Dat kan ertoe leiden dat het water langs de muren naar beneden stroomt. Het gevolg hiervan kan zijn, dat het vocht door de muren slaat dat weer kan leiden tot vocht en schimmel in de woning. Ook kan het wegstromen van het water leiden tot verzakkingen in de bestrating.

Water is zwaar

Water dat niet weg kan door verstopping van de afvoer kan vooral bij platte daken leiden tot grote schade. Een liter water staat gelijk aan één kilo. Op een plat dak kan het dan al snel gaan om duizenden kilo’s extra gewicht. Veel daken zijn hierop niet berekend, wat kan leiden tot grote lekkages of erger nog het instorten van het dak.

Opstalverzekering eist onderhoud

De verzekeringsmaatschappij waarbij uw inboedel en woning is verzekerd, verwacht van u dat u de nodige maatregelen neemt om schade te voorkomen. Het regelmatig en zeker in de herfst schoonhouden van uw platte daken en goten hoort bij de normale voorzorgen die van een verzekerde verwacht mogen worden. Ontstaat schade als gevolg van het feit dat u deze voorzorgen niet heeft genomen, dan kan dit ertoe leiden dat de schade niet of niet helemaal wordt vergoed.

Niet meer zelf in staat tot onderhoud

Misschien bent u niet meer zelf in staat om “het dak” op te gaan of de goten schoon te maken en heeft u ook geen lenige familieleden of buren. Er zijn diverse betrouwbare bedrijven die u dan tegen een redelijke vergoeding kunnen helpen. Kent u niet zo’n bedrijf in uw omgeving? Dan mag u ons uiteraard altijd even bellen, dan kijken wij of wij een betrouwbaar bedrijf in uw omgeving kennen.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief