Consument wordt beschermd maar moet ook zelf opletten | 07 juli 2018


De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een onafhankelijke organisatie. Bij wet zijn alle banken, verzekeringsmaatschappijen en financieel advieskantoren verplicht aangesloten bij het KiFiD.


Eerst klacht bij organisatie zelf indienen
Alleen particuliere consumenten kunnen een klacht voorleggen aan het KiFiD. Een klacht wordt pas in behandeling genomen indien de consument deze klacht eerst kenbaar heeft gemaakt aan de organisatie waarover hij een klacht heeft. Pas wanneer deze organisatie de klacht niet tot tevredenheid van de consument oplost, kan de klacht door KiFiD in behandeling worden genomen. Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden.

Wel gelden er termijnen. Deze zijn:

Uiterlijk binnen drie maanden na de definitieve reactie van de financiële dienstverlener waartegen de klacht zich richt;

Of uiterlijk binnen een jaar nadat u de klacht officieel heeft gemeld bij de betreffende organisatie.

Het KiFiD zal in het kader van de behandeling zowel de consument als de financiële dienstverlener horen. Dat kan schriftelijk maar ook mondeling.

Consument wordt beschermd maar moet ook zelf opletten
De uitspraken die het KiFiD doet, worden anoniem gepubliceerd. Deze uitspraken gaan vaak over specifieke situaties. Toch zijn er wel een aantal rode lijnen te herkennen die in veel uitspraken terugkomen.

Banken en verzekeraars moeten in de communicatie over hun producten helder en eerlijk communiceren. Financiële adviseurs moeten zich actief inspannen om te bereiken dat het advies dat zij geven goed aansluit bij de werkelijke behoeften van de consument, zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen of hij een bepaald financieel product wel of niet aanschaft.

Ook aan de consument stelt het KiFiD eisen. Bijvoorbeeld dat deze de documentatie die hij ontvangt leest en aan zijn adviseur nadere toelichting vraagt wanneer iets niet duidelijk is. Bovendien wordt van de consument gevraagd dat hij de nodige voorzorgen neemt om misbruik van zijn gegevens te voorkomen. Hebt u een betaalpas met een pincode en schrijft u deze pincode ergens op waarmee vervolgens een derde onbevoegd geld opneemt, dan zal de bank vaak een vergoeding weigeren. Het Kifid wijst een klacht daarover vaak af. Hierbij gaat het niet alleen om heldere zaken als iemand die zijn pincode op de pas heeft geschreven. Maar ook over trieste situaties waarin verzorgenden of familieleden van senioren toegang krijgen tot de pincode.

Iets onduidelijk? Vraag het ons!
Als uw belangenbehartiger doen wij altijd ons best om u zo goed mogelijk de verschillende opties waaruit u kunt kiezen uit te leggen en u te helpen die keuze te maken die naar ons idee het beste bij uw situatie past. Financiële producten blijven ingewikkelde zaken. Het kan dus heel goed voorkomen dat voor u iets niet helemaal duidelijk is zonder dat wij dat merken. Aarzel dan niet en geef dit aan. Wij lichten dit dan toe. Is onze toelichting na een paar maanden toch weer “weggezakt”, vraag het ons gerust opnieuw!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief