Aansprakelijk? Daar kun je van mening over verschillen | 29 september 2018


Een van de belangrijkste verzekeringen voor een gezin is de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering krijgt in de praktijk weinig aandacht. Daarom staan wij in deze nieuwsbrief hier even extra bij stil.


 Kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben
U rijdt door de drukke winkelstraat met uw fiets. De rijweg staat vol met auto’s. Rechts is een smal pad waar u net nog kunt fietsen. Maar helaas. U raakt toch een van de auto’s met uw fiets. Met een grote kras op de auto tot gevolg. Voor de schade aan de auto bent u aansprakelijk. Dit voorbeeld is met vele anderen uit te breiden. Kleine incidenten die meestal niet gebeuren, maar soms wel en dan tot een forse schade kunnen leiden. Voor de financiële gevolgen van deze aansprakelijkheid kan een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, worden afgesloten.

AVP is geen all risk polis
De AVP dekt de financiële gevolgen voor schade waarvoor u als particulier wettelijk aansprakelijk bent. De voorwaarden van deze verzekering kennen echter ook situaties waarin wordt aangegeven dat de verzekeraar de schade niet vergoedt.

Een belangrijke uitsluiting is bijvoorbeeld de schade die u opzettelijk veroorzaakt. Maar ook schade die u met een motorrijtuig veroorzaakt valt niet onder deze verzekering. Uw AVP vergoedt dus niet de schade die u met bijvoorbeeld uw bromfiets, motor of auto aanricht.

Het moet gaan om wettelijke aansprakelijkheid
Voor vergoeding van de schade is het ook belangrijk dat u als verzekerde op grond van de wet aansprakelijk bent. In de praktijk kan het voorkomen dat u schade aan een derde toebrengt waarvoor u toch niet wettelijk aansprakelijk bent. U kunt zich in zo’n geval aansprakelijk voelen, maar dit volgens de wet niet zijn. Op dat moment zal er geen uitkering op grond van de AVP-verzekering volgen.

Wij geven u hiervan een voorbeeld uit de praktijk.

U heeft vrienden die hun huis verbouwen. Op een zaterdag gaat u even bij hen op bezoek om te kijken hoe de verbouwing vordert. Bij hun huis aangekomen staat de deur open. Buiten ligt een stapel planken die nog naar binnen gebracht moeten worden. In de gang binnen ligt karton op de vloer. U hoort uw vrienden achter in de woning aan het werk. U gaat naar binnen en neemt gelijk een paar planken mee die u over de grond naar de achterkamer sleept. Helaas! De vloer onder het karton was net gestort. Door het slepen met de planken is deze vloer, ondanks het karton toch beschadigd. De schade bedraagt €1.600. U voelt zich voor deze schade aansprakellijk.

Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek is een gedraging van een particulier niet onrechtmatig enkel omdat daarmee schade wordt veroorzaakt aan een derde. Voor wettelijke aansprakelijkheid is vereist dat de waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat u naar maatstaven van zorgvuldigheid zich van de gedraging die tot de schade heeft geleid, had moeten onthouden.

In de casus zoals hierboven beschreven kan discussie ontstaan of u wel of niet aansprakelijk bent. Gesteld zou kunnen worden dat u niet wist dat de vloer nog niet uitgehard was. Maar ook dat u erop mocht vertrouwen dat het neergelegde karton voldoende bescherming bood. Aan de andere kant kan ook worden gesteld dat niemand u heeft gevraagd de planken mee te nemen. Of dat het onzorgvuldig is om de planken te slepen in plaats van te dragen. Kortom discussie!

Bij discussies komen wij op voor uw belangen
De uitkomst van deze de discussie zoals wij hierboven hebben geschetst is voor u van groot belang. Immers u voelt dat u de schade heeft veroorzaakt en wilt deze aan uw vrienden vergoeden. Maar mocht de verzekeraar van mening zijn dat u wettelijk niet aansprakelijk bent omdat niet gesteld kan worden dat u onzorgvuldig heeft gehandeld, dan krijgt u geen uitkering op grond van de AVP. De schade die u aan uw vrienden vergoedt, komt dan voor eigen rekening.

Heeft u de AVP via ons kantoor afgesloten, dan verzorgen wij namens u de contacten met de AVP-verzekeraar. Hierbij behartigen wij uw belangen, waarbij het onze taak is ons zodanig in te spannen dat u de uitkering ontvangt waarop u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft.

Het komt met grote regelmaat voor dat de schadebehandelaars van een verzekeringsmaatschappij op basis van hun informatie in een dossier de beslissing nemen om een geclaimde schade niet te vergoeden. Wij controleren dan onder meer de volgende zaken:

Heeft de verzekeraar alle voor de beslissing juiste informatie ontvangen?

Zijn de verzekeringsvoorwaarden correct toegepast?

Is er een andere zienswijze mogelijk met een andere uitkomst?

 In bovenstaande situatie kan dit betekenen dat daar waar de schadebehandelaar meent dat u niets te verwijten valt en u dus niet wettelijke aansprakelijk bent, wij argumenten aandragen waarom wij vinden dat u wél wettelijk aansprakelijk bent en er dus wel een uitkering moet volgen.

Als financieel adviseur staan wij niet alleen aan uw kant bij het selecteren van een verzekering die past bij uw situatie. Ook bij een schade behartigen wij uw belangen!

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief