Nieuws

Onderstaand een overzicht van de actualiteiten:


Hoe zit het eigenlijk met huishoudelijke hulp?

Voor de huishoudelijke hulp geldt de fiscale regeling “Dienstverlening aan huis”. Deze regeling komt er samengevat op neer, dat wanneer u als particulier voor minder dan 4 dagen iemand rechtstreeks aanneemt om u te helpen in het huishouden of andere werkzaamheden zoals hierboven genoemd, u over het loon dat u aan de hulp betaalt geen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen. Huurt u iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag! Uiteraard moet uw hulp de verdiensten wel opgeven aan de belastingdienst of instantie waarvan hij of zij een uitkering ontvangt.
lees meer >

Vermogen schenken? Laat ons u adviseren

Rijke kinderen, arme ouders. Dit is de titel van bovenstaand schilderij van Aert Pietersz uit 1599. Het schilderij is te zien in het Rijksmuseum. De afbeelding toont ouders die al hun geld hebben uitgeven om hun zoon een goede opvoeding te geven. Op oudere leeftijd vragen zij hem om hulp. Hij weigert deze hulp “omdat hij zijn stand moet ophouden”. Hij schendt daarmee het Bijbelse gebod: Eer uw vader en moeder.
lees meer >

Zonnepanelen. Vallen die onder de verzekering?

Hoewel het u waarschijnlijk een besparing oplevert op uw energiekosten, zijn zonnepanelen duur in aanschaf. Het is dan ook belangrijk te weten of deze goed zijn verzekerd tegen schade.
lees meer >

Hypotheken: 30 jaar rente vast en verhuizen

In de afgelopen periode is er in de media het nodige geschreven over de mogelijkheid om bij het aangaan van een hypotheek de rente voor 30 jaar vast zetten en de daaruit voortvloeiende vraag of dit verstandig is, indien u mogelijk binnen die 30 jaar weer gaat verhuizen. In dit artikel zetten wij de voor- en nadelen van 30 jaar rente vast in relatie tot verhuizen voor u op een rij.
lees meer >

Concentratie van uw financiële zaken geeft beter inzicht

Het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting, NIBUD, heeft afgelopen maand na onderzoek bekend gemaakt dat circa 2,5 miljoen van de 7,7 miljoen huishoudens op dit moment te weinig (spaar)geld achter de hand hebben voor calamiteiten. NIBUD legt bij alleenstaande met een minimuminkomen de ondergrens voor een reserve op 3.400 Euro. Voor paren zonder kinderen en een laag inkomen ligt de grens op 4.300 euro en voor paren met twee kinderen op 5.200. Dit zijn dus bedragen die het NIBUD adviseert minimaal “achter de hand” te hebben voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven.


lees meer >

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief