Dit jaar eens wat langer nadenken over uw zorgverzekering

Iedereen kan op enig moment medische zorg nodig hebben. De kosten van deze zorg kunnen fors zijn. In Nederland is iedereen op grond van de wet verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. De overheid stelt het pakket vast van dekkingen, die in die basisverzekering moet zijn opgenomen.

Op het eind van elk jaar mag u van verzekeraar wisselen. Uw bestaande verzekering moet u dan voor 1 januari 2016 opzeggen en uw nieuwe verzekering moet u voor 1 februari 2016 afsluiten. U bent dan bij uw nieuwe verzekeraar verzekerd vanaf 1 januari 2016.
Lees meer >

De woningmarkt trekt fors aan

Na een goed eerste kwartaal heeft het herstel van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2015 fors doorgezet. In het tweede kwartaal wisselden circa 50.000 woningen van eigenaar. Ook de prijzen van woningen stijgen weer. Gemiddeld is de prijs waarvoor woningen verkocht worden circa 4 tot 5 % hoger dan een jaar geleden. Opvallend is, dat nu ook duurdere woningen en woningen buiten de stedelijke gebieden beter verkocht worden. Dit wijst er op, dat de doorstroming op de woningmarkt echt op gang is gekomen.
Lees meer >

Premies Motorrijtuigen: Aansprakelijkheid moeten hoger

In Nederland bestaat er tussen verzekeringsmaatschappijen een felle concurrentie. Die concurrentie kan zo hevig worden, dat de premies te laag zijn om alle schades die plaatsvinden daaruit te financieren. Zo een situatie doet zich nu voor op het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In 2014 leden de gezamenlijke verzekeraars op deze verzekering een verlies van maar liefst 300 miljoen euro. Dit verlies wordt onder meer veroorzaakt door sterk gestegen kosten van letsel. Het gaat dan om letsel dat ontstaat door een ongeval met het motorrijtuig en waarvoor de bestuurder van dat motorrijtuig aansprakelijk voor is.
Lees meer >

En toen was er toch een inkomensgat…

Op 9 juli jl. heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een uitspraak gedaan die de nodige aandacht in de media heeft gekregen. Omdat de casus voor veel consumenten relevant is vatten wij deze onderstaand kort samen.
Lees meer >

Huren of Kopen? De voor- en nadelen van iedere keuze

In veel huishoudens leeft de vraag of ze de komende periode blijven huren, of toch de sprong wagen naar een koopwoning. Wat is verstandig om te doen? Bij deze afweging spelen tal van aspecten.
Lees meer >
 

Contact

Adviesburo van Oppen|Pelzer
Lindeplein 4 h 3 Postbus 116
6444 AT  Brunssum 6440 AC  Brunssum

E-mail:

Algemeen:    info@oppen.nl
Algemeen assurantiën    assurantie@oppen.nl
algemeen makelaardij makelaardij@oppen.nl
Openingstijden:
Ma-vr: 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
zaterdagochtend 9.00-12.00 uur
Gegevens kamer van Koophandel
Adviesburo van Oppen | Pelzer Assurantien 14047605
Adviesburo van Oppen | Pelzer Makelaardij 14051863
Parkstad Assuradeuren B.V. 14067601  
AFM 12007033
Klachteninstituut KiFiD 300.004072    
BTW Nummer
Van Oppen Makelaardij cv 804010523B01
Assurantien:
Telefoon 088-0232323
Fax 088-0232311
Makelaardij:
Telefoon 088-0232323
Fax 088-0232312      

Calamiteiten telefoon

(alleen voor noodgevallen buiten kantoortijden, geen wijzigingen!)

06-10372032
 

start locatie: