Wisselen van hypotheekverstrekker als de woning onder water staat

Als een hypotheek op een woning hoger is dan de waarde van die woning, dan wordt gezegd dat de woning ‘onder water’ staat. Als een woning onder water staat, dan is de kans kleiner dat aan de acceptatiecriteria van hypotheekverstrekkers wordt voldaan. Acceptatiecriteria zijn de voorwaarden die een hypotheekverstrekker stelt aan het verstrekken van een hypotheek. De Autoriteit Consument & Markt (AMC) had signalen uit de markt ontvangen dat het voor particulieren met een onder water staande woning moeilijk is om van hypotheek-verstrekker te wisselen. Ze zouden als het ware vastzitten bij hun huidige hypotheekverstrekker. AMC heeft onderzoek gedaan onder tien grote hypotheek-verstrekkers hoe ze met dit soort klanten omgaan.
Lees meer >

Nazorg van verzekeringen is misschien belangrijker dan het sluiten

Het is ons dagelijks werk om voor onze klanten een zo’n compleet mogelijke verzekering te sluiten, tegen een zo laag mogelijke prijs. En om te zorgen dat de verzekeringen ook in de toekomst optimaal voor u blijven. Daar komen diverse vaardigheden bij kijken. We lichten u er een paar toe.
Lees meer >

Is de nabestaandenuitkering voldoende bij overlijden van uw partner?

Als uw partner overlijdt kan dat financiële gevolgen voor u hebben. De overheid zorgt er met de nabestaandenuitkering Anw voor dat nabestaanden een basisinkomen hebben. Echter, is dit voldoende voor u en komt u hier ook daadwerkelijk voor in aanmerking? U komt in aanmerking voor een nabestaandenuitkering Anw als:
Lees meer >

Studenten haken af bij toekomstig leenstelsel

Zoals u weet voert het Kabinet op veel fronten bezuinigingen door. Ook (toekomstige) studenten komen hierbij aan de beurt. Er wordt nu door de politiek gesproken over het afschaffen van de ov-kaart waarmee studenten gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Een nog veel verdergaand voornemen is om van de studiefinanciering een lening te maken. Nu is de studiefinanciering nog een gift als de studie tijdig wordt afgerond. Wij schrikken ervan dat veel studenten overwegen niet meer te gaan studeren als de maatregelen daadwerkelijk in zouden gaan.
Lees meer >

Ongevallenverzekering met kleine lettertjes

Binnen de verzekeringsmarkt bestaan er verschillen tussen verzekeringen qua premie en polisvoorwaarden. In de wet staat nergens wat de dekking is van een verzekering, dus een verzekeringsmaatschappij mag dit zelf beslissen. In de polisvoorwaarden staat omschreven wanneer er recht is op een uitkering. Dat geldt ook voor de ongevallenverzekering. De uitkering van een schade is onder meer afhankelijk van de dekking en de uitsluitingen. En weet u dat zelfs de definitie van ‘een ongeval’ per verzekeraar kan verschillen? Zo kennen we de versie:
Elke plotselinge, van buitenaf met geweld en ongewild op het lichaam van verzekerde inwerkende gebeurtenis welke de dood of een geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg heeft. Maar daarnaast bestaat ook: Een plotseling, onverwacht van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Deze definitie is belangrijk. Want voldoet een gebeurtenis niet aan deze definitie dan volgt er geen uitkering uit de ongevallenverzekering.
Lees meer >
 

Contact

Adviesburo van Oppen|Pelzer
Lindeplein 4 h 3 Postbus 116
6444 AT  Brunssum 6440 AC  Brunssum

E-mail:

Algemeen:    info@oppen.nl
Algemeen assurantiën    assurantie@oppen.nl
algemeen makelaardij makelaardij@oppen.nl
Openingstijden:
Ma-vr: 9.00-12.30 uur en 13.30-18.00 uur
zaterdagochtend 9.00-12.00 uur
Gegevens kamer van Koophandel
Adviesburo van Oppen | Pelzer Assurantien 14047605
Adviesburo van Oppen | Pelzer Makelaardij 14051863
Parkstad Assuradeuren B.V. 14067601  
AFM 12007033
Klachteninstituut KiFiD 300.004072    
BTW Nummer
Van Oppen Makelaardij cv 804010523B01
Assurantien:
Telefoon 088-0232323
Fax 088-0232311
Makelaardij:
Telefoon 088-0232323
Fax 088-0232312      

Calamiteiten telefoon

(alleen voor noodgevallen buiten kantoortijden, geen wijzigingen!)

06-83970022

start locatie: