Nieuws

Onderstaand een overzicht van de actualiteiten:


Tip: Fotografeer uw kostbaarheden

“Ja. Het was een gouden ring met van die roze steentjes”, of “Ja. Het was zo’n Friese Staartklok, u weet wel”. Dagelijks hebben wij te maken met klanten die het slachtoffer zijn van brand, diefstal of verlies. Als belangenbehartiger van onze klanten is het onze taak om ervoor te zorgen, dat onze klanten van de verzekeringsmaatschappij die uitkering ontvangen waarop zij volgens de polisvoorwaarden recht hebben.
lees meer >

Schade door terroristische aanslagen

Na de aanslagen op het WTC te New York in 2001 hebben de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland op hun verzekeringen het risico van schade als gevolg van terroristische daden uitgesloten. Hiertoe is besloten omdat in theorie de schade als gevolg van terroristische aanslagen zo groot kan zijn, dat deze de mogelijkheden van verzekeringsmaatschappijen om deze te vergoeden te boven gaat.
lees meer >

overlijdensdekking regelmatig beoordelen

Wij adviseren iedereen om regelmatig zijn overlijdensrisicoverzekeringen te (laten) beoordelen. In dit artikel leggen wij graag uit waarom wij tot dit advies komen.
lees meer >

Veel ontwikkelingen op de woningmarkt

De hypotheekrente bevindt zich nog steeds op een historisch laag niveau. In combinatie met een sterk dalende werkloosheid en een groeiend consumentenvertrouwen leidt dit ertoe, dat ook de woningmarkt zich fors herstelt. Belangrijke en positieve ontwikkelingen die wij signaleren zijn onder meer:
lees meer >

Hoe zit het eigenlijk met huishoudelijke hulp?

Voor de huishoudelijke hulp geldt de fiscale regeling “Dienstverlening aan huis”. Deze regeling komt er samengevat op neer, dat wanneer u als particulier voor minder dan 4 dagen iemand rechtstreeks aanneemt om u te helpen in het huishouden of andere werkzaamheden zoals hierboven genoemd, u over het loon dat u aan de hulp betaalt geen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen. Huurt u iemand in voor 1 uur per dag? Dan geldt dat als 1 gewerkte dag! Uiteraard moet uw hulp de verdiensten wel opgeven aan de belastingdienst of instantie waarvan hij of zij een uitkering ontvangt.
lees meer >

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief