Wanneer krijgt u uw schade vergoed?

Bij verzekeren draait het allemaal om risico’s en dan vooral om de onzekerheid of een risico zich daadwerkelijk voor gaat doen. De onzekerheid is eigenlijk wat een verzekeraar voor u verzekert. Is er géén sprake van onzekerheid dan biedt de verzekeraar geen dekking. Dit is de basis waarop een schade wordt beoordeeld. We leggen het u uit met enkele voorbeelden:
Lees meer >

De spaarrente is dramatisch laag, welke alternatieven zijn er?

Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd: wat is beter? Sparen, beleggen of aflossen? Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Het aflossen op een hypotheek heeft diverse fiscale gevolgen. Voor de een positief, voor de ander weer niet. Aflossen kan interessant zijn als u met uw spaargeld boven de vrijstelling in box 3 zit. (€ 21.139 per persoon). De spaarrente is zo laag dat er na de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent weinig of niks van overblijft. Aflossen op de hypotheek betekent lagere maandlasten. En in sommige gevallen betekent de aflossing een extra lagere hypotheekrente door het vervallen van de renteopslag. Een nadeel van aflossen is dat u minder hypotheekrente kunt aftrekken. Bovendien moet u bij een verhuizing de overwaarde in uw nieuwe huis stoppen. En laten we ook niet vergeten dat u bij eerder aflossen te maken kunt krijgen met boetes. Vaak mag jaarlijks een bepaald percentage, meestal 10 procent, van de hypotheek boetevrij worden afgelost.
Lees meer >

Maakt u gebruik van het lage btw-tarief of verhuist u liever?

Uit de media kunnen we opmaken dat het Kabinet het voornemen heeft om het lage btw-tarief op een verbouwing of renovatie te verlengen tot juli 2015. Dit betekent dat de btw slechts 6 procent bedraagt over deze kosten. Wilt u uw huis uitbreiden of opknappen, dan is dit goed nieuws voor u. Dit goede nieuws maakt echter ook sommige mensen aan het twijfelen: gaan verhuizen, of toch gaan verbouwen?
Lees meer >

Koopwoningen zijn een steeds betere optie voor huurders

De betaalbaarheid van koopwoningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit is goed nieuws voor huurders. Vooral voor die huurders die twijfelen of het voor hen inmiddels interessanter is geworden om te kopen in plaats van te huren. Als adviesbureau hebben wij het al diverse keren voor relaties doorgerekend, en steeds vaker blijkt kopen financieel aantrekkelijker te zijn dan huren. De lage huizenprijzen en de lage hypotheekrente maken dat de maandlasten relatief laag blijven bij koop. Kortom, de betaalbaarheid van een huis is sinds jaren niet zo gunstig geweest.
Lees meer >

Kan mijn nieuwe geliefde rekenen op mijn partnerpensioen?

In onze adviespraktijk krijgen we regelmatig te maken met mensen die een nieuwe relatie krijgen na een scheiding. Of mensen die na het overlijden van hun partner, een nieuwe liefde ontmoeten. Wij krijgen dan de vraag of de nieuwe partner recht heeft op partnerpensioen. De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Echter, dit pensioen is bestemd voor de huwelijkspartner of de geregistreerde partner. Het is dus niet altijd voor degene met wie wordt samengewoond. Zelfs als u jaren pensioenpremie heeft betaald en uw overleden echtgeno(ot)e heeft geen partnerpensioen ontvangen omdat u nog niet met pensioen was, heeft uw nieuwe relatie geen recht op het partnerpensioen. De partner die in aanmerking voor het partnerpensioen komt, moet namelijk bekend zijn op het moment dat het pensioen ingaat. Bij de berekening van de hoogte van de pensioenuitkeringen houdt het pensioenfonds rekening met de kans dat de partner vroegtijdig komt te overlijden. Het geld dat dan niet hoeft te worden uitgekeerd, gebruikt het fonds om het partnerpensioen te betalen voor de partners die juist heel oud worden.
Lees meer >

Uw waardering over onze dienstverlening

Geef een beoordeling »

Makelaardij

TwitterTwitter